تکمیل نرم‌افزارهای دیدگاه در شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش وعملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه لجستیک، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

محمد زارعی- کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با خرید نرم‌افزارهای اموال و دارایی‌های ثابت، انبار و حسابداری اموال و جمع‌دار همراه، تلاش دارد تا تحولی بزرگ را در اداره کارآمد انواع انبارها، مدیریت گردش، موجودی و موقعیت کالا و همچنین وضعیت اموال و دارائی‌های ثابت فراهم کند.
وی همچنین از خرید و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار آموزش از حوزه مدیریت منابع انسانی در این شرکت خبر داد و افزود: پیش از این نیز نرم‌افزارهای پرسنلی و حضور و غیاب دیدگاه در شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا نصب و راه‌اندازی شده بودند.

برچسب ها: , , , , , , ,