اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان لرستان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و منابع انسانی دیدگاه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

lorestan tvto

حمید رضا ربطی، کارشناس فروش محصول در گفت و گو با روابط عمومی چارگون با اشاره به خرید نرم‌افزارهای حضور و غیاب، مکاتبات و سرویس‌های ارسال و دریافت ایمیل و تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان لرستان گفت: این اداره کل پیش از این نیز با خرید نرم‌افزار پرسنلی از حوزه نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه با چارگون همکاری داشته است.
وی ادامه داد: کاربرد سیستم حضور و غیاب، دریافت و کنترل اطلاعات کارکرد پرسنل سازمان و تهیه گزارشات متنوع در مورد ساعات حضور و غیاب کارکنان با توجه به برنامه‌های کاری تعریف‌شده، برای هر دسته شغلی است.
کارشناس فروش محصول چارگون تاکید کرد: ارتباط مستقیم نرم‌افزار حضور و غیاب با نرم‌افزار حقوق و دستمزد و ارسال خودکار اطلاعات کارکرد به منظور محاسبه حقوق پرسنل از دیگر مزیت‌های کاربری این سیستم است که اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان لرستان در نظر دارد تا از این ویژگی برای بهبود ساختار سازمانی خود بهره ببرد.
گفتنی است از سوی چارگون مصطفی حصامی مدیریت این پروژه را بر عهده دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان لرستان می‌توانید به آدرس اینترنتی Lorestan-tvto.ir مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :