شرکت صنعتی گام اراک با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای دیدگاه در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مدیران شرکت صنعتی گام اراک برای نخستین بهره‌برداری از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، سیستم‌های مکاتبات، دیدگاه همراه و نرم‌افزار BPMS را انتخاب کرده است‌.
ساختار اداری شرکت صنعتی گام اراک با وجود سیستم مکاتبات دیدگاه برای 140 کاربر اصلی دچار تحول و پویایی چشم‌گیری خواهد شد. با استفاده از امکانات نرم‌افزار مکاتبات، دسترسی مدیران و سایر کارکنان به فرآیندها و عملیات روزانه فراهم می شود و بررسی و تحلیل فرآیندهای سازمان و مهندسی مجدد برخی از آنها انجام خواهد شد. از سوی دیگر ارائه مفاهیم جدیدی مانند پیش‌نویس الکترونیک، نامه داخلی و پیگیری الکترونیک نامه‌ها، کاهش هزینه‌ها و حذف کاغذ از ساختار اداری مجموعه، مزایای مهمی در سازمان ایجاد می‌کند و به بهره‌وری بیشتر منجر خواهد شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

شرکت صنعتی گام اراک در انتخابی دیگر، خرید 30 فرم نرم‌افزار BPMS مدیریت فرآیندهای دیدگاه را برای ایجاد رویکردی نوین در فعالیت‌های خود و فرآیند‌محور ساختن آنها خریداری کرده است. این شرکت با خرید فرم‌های متعدد BPMS تلاش دارد تا ساختاری فرآیندمحور را طراحی و تعریف کند و از مزیت‌های آن مانند بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان و کاهش بروکراسی و … بهره ببرد.
نرم‌افزار BPMS مجموعه دیدگاه، ابزارهای متعددی برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی و نظارت بر اجرای فرآیندها و تصمیم‌‌گیری‌های کلان را در خود جای داده است. مدیریت فرآیند کسب‌وکار، رویکردی نوین در مدیریت است که از شبکه پیوسته‌ فعالیت‌ها با ارزش افزوده، تشکیل شده تا یک هدف واحد سازمانی را به اجرا در بیاورد.
لازم به ذکر است؛ مدیریت این پروژه را از سوی چارگون سرکار خانم شراره رضاییه برعهده دارد.

اشتراک گذاری :