نصب نرم‌افزارهای حوزه لجستیک در اداره کل امور مالیاتی زنجان

اداره کل امور مالیاتی استان زنجان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه لجستیک همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

نصب نرم‌افزارهای حوزه لجستیک در اداره کل امور مالیاتی زنجان
سازمان امور مالیاتی کشور زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده است.
به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارائی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت یک سازمان دولتی، زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی ایجاد کند.

برچسب ها: , , ,