همکاری‌های چارگون و سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان با نصب و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مدیریت مالی و لجستیک دیدگاه، توسعه یافت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان از  بهره‌برداران قدیمی دیدگاه است که 500 کاربر در آن از نرم‌افزار مکاتبات اتوماسیون اداری دیدگاه برای انجام مکاتبات داخلی خود استفاده می‌کنند. این سازمان همچنین نرم‌افزار پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد و مکانیزاسیون گردش اداری از راهکار منابع انسانی دیدگاه را برای اداره امور 600 پرسنل خود نصب و راه‌اندازی کرده است
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان در انتخاب جدید خود از حوزه مالی نرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات، حسابداری مالی و خزانه داری و از حوزه لجستیک نرم‌افزار اموال و دارایی‌های ثابت را از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه برگزیده است.
کمک به محاسبه بهای تمام‌شده کالا و خدمات  و ایجاد بستر مناسب برای بودجه‌ریزی عملیاتی توسط نرم‌افزار بودجه و اعتبارات مجموعه دیدگاه، مهمترین ارزش افزوده این سیستم در سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان خواهد بود.
دریافت انواع گزارش‌های متناسب با قالب فرم‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اقتصاد ، کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی و دریافت گزارش‌های دلخواه به صورت نامحدود را می‌توان از دیگر قابلیت‌های ویژه نرم‌افزار بودجه و اعتبارات دیدگاه برشمرد.
بکارگیری نرم‌افزار حسابداری مالی دیدگاه نیز علاوه بر امکان صدور سند اتوماتیک حسابداری در این سازمان به افزایش سرعت و دقت در ثبت اسناد حقوق و دستمزد، اموال، حسابداری انبار و اعتبارات می‌شود و صرفه‌جویی زمانی و کاهش خطا در ثبت و اسناد مالی منتهی می‌شود.
مزیت دیگر سیستم حسابداری تعهدی مجموعه دیدگاه، پویا بودن سیستم به معنی حذف وابستگی سازمان به شرکت ارائه‌دهنده نرم‌افزار در زمینه اعمال تغییرات پروتکل تعهدی است؛ به طوریکه گزارش‌های سنا و سناما و ارائه گزارشات قانونی مطابق با آیین‌نامه‌های وزارت دارایی قابلیت بروررسانی دارند.
نرم‌افزار خزانه‌داری دیدگاه نیز در واقع مدیریت انواع دریافت و پرداخت‌ را برعهده دارد و با قابلیت‌های متنوع خود نیازهای کسب‌وکارهای  مختلف بخش خصوصی شامل فعالیت‌های بازرگانی، تولیدی و خدماتی را پوشش می‌دهد. مدیریت تنخواه‌گردان‌‌ها و  تضامین نیز از طریق این نرم‌افزار قابل انجام است.
این نرم‌افزار با استفاده از ارتباطش با نرم‌افزار بودجه در زمان ثبت هرگونه رویداد دریافت و پرداخت، قابلیت کنترل رویداد با پیش‌بینی بودجه را دارد .
مدیریت رویدادهای دریافت و پرداخت شرکت‌ها یا شعب زیرمجموعه با استفاده از قابلیت خزانه‌های متفاوت، دریافت دستور دریافت و پرداخت و دستور اخذ و ارائه ضمانت‌نامه از نرم‌افزار قراردادها و نیز سایر نرم‌افزارهای خارج از دیدگاه و همچنین صدور سند حسابداری انواع رویدادهای مختلف با تنوع ترکیبی دلخواه از مزیت‌های این نرم‌افزار است.
گفتنی است مدیریت این پروژه را جناب آقای علی قاسم‌پوراز سوی چارگون برعهده دارد.

اشتراک گذاری :