daneshgahe jahrom

دانشگاه جهرم با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش وعملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع مشتریان چارگون پیوست.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه جهرم فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد و نخستین بار در سه رشته مهندسی کامپیوتر، ریاضی کاربردی و مترجمی زبان انگلیسی دانشجو پذیرفت و در تکمیل ظرفیت همان سال رشته مهندسی فناوری اطلاعات را نیز بر رشته‌های پیشین افزود.
در سال‌های بعد، این مرکز توسعه یافت و رشته‌های مهندسی آب، تربیت بدنی و علوم ورزشی و مهندسی کشاورزی (علوم باغبانی) در آن تصویب و راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۸ مرکز آموزش عالی جهرم به مجتمع آموزش عالی جهرم ارتقا یافت. سپس در سال ۱۳۸۹ سه رشته زبان و ادبیات فارسی، مهندسی علوم و صنایع غذایی و فیزیک نیز تصویب و در نتیجه رشته‌های مجتمع آموزش عالی جهرم به ۱۱ رشته افزایش یافت.
دانشگاه جهرم با پی‌گیری و تصویب چند رشته جدید در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، جذب ۴۰ عضو هیأت علمی با مرتبه‌های استاد یار و مربی، جذب حدود ۸۰ دانشجوی دکتری بورسیه و پذیرش حدود ۲۵۰۰ دانشجو در قالب چهار دانشکده مشغول به فعالیت است.

اشتراک گذاری :