نصب نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری چارگون در دانشگاه جهرم

daneshgahe jahrom

دانشگاه جهرم با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش وعملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع مشتریان چارگون پیوست.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه جهرم فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد و نخستین بار در سه رشته مهندسی کامپیوتر، ریاضی کاربردی و مترجمی زبان انگلیسی دانشجو پذیرفت و در تکمیل ظرفیت همان سال رشته مهندسی فناوری اطلاعات را نیز بر رشته‌های پیشین افزود.
در سال‌های بعد، این مرکز توسعه یافت و رشته‌های مهندسی آب، تربیت بدنی و علوم ورزشی و مهندسی کشاورزی (علوم باغبانی) در آن تصویب و راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۸ مرکز آموزش عالی جهرم به مجتمع آموزش عالی جهرم ارتقا یافت. سپس در سال ۱۳۸۹ سه رشته زبان و ادبیات فارسی، مهندسی علوم و صنایع غذایی و فیزیک نیز تصویب و در نتیجه رشته‌های مجتمع آموزش عالی جهرم به ۱۱ رشته افزایش یافت.
دانشگاه جهرم با پی‌گیری و تصویب چند رشته جدید در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، جذب ۴۰ عضو هیأت علمی با مرتبه‌های استاد یار و مربی، جذب حدود ۸۰ دانشجوی دکتری بورسیه و پذیرش حدود ۲۵۰۰ دانشجو در قالب چهار دانشکده مشغول به فعالیت است.

برچسب ها: , , , ,