تیم فنی چارگون نرم‌افزار BPMS 5 دیدگاه را با هدف ایجاد بستر طراحی فرآیندهای خاص منظوره در 3 سازمان مشتری نصب و عملیاتی کرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، نرم‌افزار BPMS 5 به همراه نرم‌افزار مکاتبات 5 و سرویس‌های فکس و ECE در شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان راه‌اندازی شده است.
به گفته مدیران این شرکت، نرم‌افزار BPMS 5 دیدگاه با هدف ایجاد تغییر از کاربری وظیفه‌محور به سمت فرآیند محور و بهره‌برداری از قابلیت‌ها و امکانات این نرم‌افزار به کاربران شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان آموزش داده شده است.
بنابراین گزارش، دانشگاه تبریز و بنیاد بین‌المللی فرهنگی، هنری امام رضا(ع) از دیگر مشتریان چارگون بودند که نرم‌افزار BPMS 5 دیدگاه در آن‌ها راه‌اندازی شده است.
استقرار نرم‌افزار BPMS 5 در دانشگاه تبریز با هدف تعریف فرآیندهای متنوع اداری، صورت گرفته است. در حال حاضر 2 هزار و 500 نفر از پرسنل دانشگاه تبریز از کاربران نرم‌افزارهای مکاتبات 5، دیدگاه همراه،‌ حقوق و دستمزد، حضور و غیاب و نرم‌افزار پرسنلی مجموعه دیدگاه محسوب می‌شوند.
به گزار ش تیم فنی چارگون، در بنیاد بین‌المللی فرهنگی، هنری امام رضا(ع) نیز که به تازگی در جمع مشتریان چارگون قرار گرفته علاوه بر نرم‌افزار BPMS 5، نرم‌افزارهای مکاتبات 5، فکس، ایمیل، مدیریت اسناد و دیدگاه همراه از راهکار اتوماسیون اداری نیز عملیاتی شده‌اند.
راهکار مدیریت فرآیند کسب‌وکار مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه شامل ابزارهای متعدد برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است که دامنه عملکردی نرم‌افزار BPMS را مکانیزه کردن فرآیندهای خاص‌منظوره سازمان‌های مشتری، تشکیل می‌دهد.
با بهره‌گیری از این نرم‌افزار سازمان مشتری می‌تواند فرم‌ها و فرآیندهای خاص منظوره خود را در قالب‌ راهکارهای مختلف دیدگاه طراحی کند و آنها را در اختیار کاربر نهایی قرار دهند.
ارائه گزارش‌های متعدد از طریق نرم‌افزار BPMS راهکارهای مناسبی را برای اعمال نظارت بر اجرای فرآیندها، تصمیم‌گیری درباره تغییرات سازمان و بهینه‌کردن فرآیندهای کاری را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.
گفتنی است از سوی چارگون سرکار خانم شراره رضائیه مدیریت این پروژه را برعهده داشته است.

اشتراک گذاری :