استقرار نرم‌افزار BPMS 5 دیدگاه در 3 سازمان مشتری

تیم فنی چارگون نرم‌افزار BPMS 5 دیدگاه را با هدف ایجاد بستر طراحی فرآیندهای خاص منظوره در 3 سازمان مشتری نصب و عملیاتی کرد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، نرم‌افزار BPMS 5 به همراه نرم‌افزار مکاتبات 5 و سرویس‌های فکس و ECE در شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان راه‌اندازی شده است.
به گفته مدیران این شرکت، نرم‌افزار BPMS 5 دیدگاه با هدف ایجاد تغییر از کاربری وظیفه‌محور به سمت فرآیند محور و بهره‌برداری از قابلیت‌ها و امکانات این نرم‌افزار به کاربران شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان آموزش داده شده است.
بنابراین گزارش، دانشگاه تبریز و بنیاد بین‌المللی فرهنگی، هنری امام رضا(ع) از دیگر مشتریان چارگون بودند که نرم‌افزار BPMS 5 دیدگاه در آن‌ها راه‌اندازی شده است.
استقرار نرم‌افزار BPMS 5 در دانشگاه تبریز با هدف تعریف فرآیندهای متنوع اداری، صورت گرفته است. در حال حاضر 2 هزار و 500 نفر از پرسنل دانشگاه تبریز از کاربران نرم‌افزارهای مکاتباتدیدگاه همراه،‌ حقوق و دستمزد، حضور و غیاب و نرم‌افزار پرسنلی مجموعه دیدگاه محسوب می‌شوند.
به گزار ش تیم فنی چارگون، در بنیاد بین‌المللی فرهنگی، هنری امام رضا(ع) نیز که به تازگی در جمع مشتریان چارگون قرار گرفته علاوه بر نرم‌افزار BPMS 5، نرم‌افزارهای مکاتباتفکس، ایمیل، مدیریت اسناد و دیدگاه همراه از راهکار اتوماسیون اداری نیز عملیاتی شده‌اند.
راهکار مدیریت فرآیند کسب‌وکار مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه شامل ابزارهای متعدد برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است که دامنه عملکردی نرم‌افزار BPMS را مکانیزه کردن فرآیندهای خاص‌منظوره سازمان‌های مشتری، تشکیل می‌دهد.
با بهره‌گیری از این نرم‌افزار سازمان مشتری می‌تواند فرم‌ها و فرآیندهای خاص منظوره خود را در قالب‌ راهکارهای مختلف دیدگاه طراحی کند و آنها را در اختیار کاربر نهایی قرار دهند.
ارائه گزارش‌های متعدد از طریق نرم‌افزار BPMS راهکارهای مناسبی را برای اعمال نظارت بر اجرای فرآیندها، تصمیم‌گیری درباره تغییرات سازمان و بهینه‌کردن فرآیندهای کاری را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.
گفتنی است از سوی چارگون سرکار خانم شراره رضائیه مدیریت این پروژه را برعهده داشته است.

برچسب ها: , , , , , , , , ,