شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار تشکیلات سازمانی از راهکار منابع انسانی همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در نخستین همکاری خود با چارگون، نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه را برای نصب و راه‌اندازی در مرکز و کلیه فرودگاه‌های کشور برگزید.
این شرکت در گامی دیگر، نرم‌افزار تشکیلات سازمانی مجموعه دیدگاه را با هدف مدیریت واحدها و مشاغل تهیه کرده است.
بنابراین گزارش پس از اتمام فرآیند استقرار سیستم پرسنلی در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و صدور تمامی احکام پرسنل فرودگاه‌های کشور در «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه» هم‌اکنون نصب و راه‌اندازی سیستم تشکیلات سازمانی در این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.
اصلاح، ارتقا، ایجاد، حذف و جابجایی پست‌ها، تعریف و تخصیص تقسیمات کشوری در واحدهای سازمانی، سطح‌بندی و تعیین مراکز هزینه متناظر با هر واحد، تعیین سقف پست‌های مجاز در هر یک از واحدها، دسترسی به تاریخچه ساختار و پست‌ها و امکان جستجوی کلیه سوابق و مستندات مصوب چارت سازمانی و پست‌ها بخشی از مزیت‌های نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه است.

اشتراک گذاری :