نصب نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار تشکیلات سازمانی از راهکار منابع انسانی همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در نخستین همکاری خود با چارگون، نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه را برای نصب و راه‌اندازی در مرکز و کلیه فرودگاه‌های کشور برگزید.
این شرکت در گامی دیگر، نرم‌افزار تشکیلات سازمانی مجموعه دیدگاه را با هدف مدیریت واحدها و مشاغل تهیه کرده است.
بنابراین گزارش پس از اتمام فرآیند استقرار سیستم پرسنلی در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و صدور تمامی احکام پرسنل فرودگاه‌های کشور در «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه» هم‌اکنون نصب و راه‌اندازی سیستم تشکیلات سازمانی در این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.
اصلاح، ارتقا، ایجاد، حذف و جابجایی پست‌ها، تعریف و تخصیص تقسیمات کشوری در واحدهای سازمانی، سطح‌بندی و تعیین مراکز هزینه متناظر با هر واحد، تعیین سقف پست‌های مجاز در هر یک از واحدها، دسترسی به تاریخچه ساختار و پست‌ها و امکان جستجوی کلیه سوابق و مستندات مصوب چارت سازمانی و پست‌ها بخشی از مزیت‌های نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه است.

برچسب ها: , , , , , ,