BPMN یک استاندارد و توافق قدرتمند است بین ابزارهای مدل‌سازی مختلف تا به جای استفاده از نمادهای گوناگون جهت مدل‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار، از یک مجموعه نماد واحد برای درک راحت‌تر و صحیح‌تر کاربران از فرآیندهای کسب و کار استفاده شود. این استاندارد به نحوی ساده است که همه ذینفعان می‌توانند آن را درک کنند، اما به اندازه کافی قدرتمند است که می‌تواند پیچیدگی‌های یک فرآیند را تا حد جزئیات مکانیزاسیون نمایش دهد. با طبقه‌بندی المان‌ها در دسته‌های مجزا، نمادهای BPMN را می‌توان به راحتی درک کرد.

مدل‌سازی فرآیند با BPMN

BPMN المان‌هایش را در ۵ دسته اصلی سازمان‌دهی می‌کند:

  • اشیاء جریان (Flow Objects)
  • داده‌ها
  • اشیاء متصل‌کننده
  • Swimlanes
  • مصنوعات

اشیاء جریان

اشیاء جریان اصلی‌ترین عناصر گرافیکی هستند که برای تعریف رفتار یک فرآیند تجاری استفاده می‌شود، آن‌ها فعالیت‌ها، رویدادها و دروازه‌ها هستند.

اشیا جریان

داده‌ها (Data)

داده‌های BPMN با استفاده از ۴ نوع عنصر مجزا نشان داده می‌شود. این‌ها اشیا Data Objects ،Data Inputs ،Data Outputs و Data Stores هستند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
داده‌ها

اشیاء متصل‌کننده

Connecting Objects یا اشیا متصل‌کننده برای اتصال اجزای جریان فرآیند به یکدیگر و دیگر اطلاعات به کار می‌رود. آن‌ها توالی فعالیت‌ها و جریان کلی فرآیند را کنترل می‌کنند. انواع اشیا متصل‌کننده، Sequence Flows (جریان‌های توالی)، Message Flows (جریان‌های پیام) و Associations (پیوند‌ها) هستند.

اشیا متصل‌کننده

Swimlanes

Swimlanes (خطوط شناوری) برای گروه‌بندی عناصر اصلی مدل‌سازی استفاده می‌شوند. Swimlanes اصطلاح دسته‌ای است که برای نشان دادن Pools و Lanes استفاده می‌شود.

Swimlanes

مصنوعات (Artifacts)

مصنوعات اطلاعات بیشتری در مورد فرآیند ارائه می‌دهند. دو نوع مصنوعات استاندارد پشتیبانی شده توسط BPMN عبارت است از  Group و Text Annotation (توضیحات متنی). با این حال، مدل‌سازها و ابزارهای مدل‌سازی در تعریف مصنوعات اضافی خود آزاد هستند.

مصنوعات

با آگاهی داشتن از این دسته‌بندی شما این امکان را پیدا می‌کنید که آموزش زبان مدلسازی BPMN را برای خود تسهیل کنید و برای یادگیری بیشتر در این خصوص به آرشیو مطالب آموزشی BPMN ارائه شده توسط چارگون مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :