هفتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 95 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در دیماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره هشتم از یازدهم تا بیست و نهم دی ماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

رابطین

09:00 الی 11:001395/10/11ابزار گزارش‌سازمنابع انسانی
14:00 الی 17:00مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/10/12مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/10/13پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/10/14حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/10/15انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001395/10/19پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
14:00 الی 17:00آموزشمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001395/10/20رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/10/21حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001395/10/22مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/10/25حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
رابطین09:00 الی 12:001395/10/26آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت09:00 الی 12:001395/10/27مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/10/28 مدیریت امواللجستیک
رابطین09:00 الی 13:001395/10/29 نگهداری سرورنگهداری سرور

اشتراک گذاری :