همکاری چارگون و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی وارد مرحله تازه‌ای شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، ‌کاربران شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی پیش از این در حوزه اتوماسیون اداری از نرم‌افزار مکاتبات، سرویس‌هایECE ،LINK، فکس و همچنین دیدگاه همراه بهره برده‌اند.
در همکاری جدید چارگون و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات سازمانی و حضور و غیاب برای خدمات‌دهی به 1000 نفر در ساختار این شرکت نصب و راه‌اندازی می‌شوند.
سیستم مدیریت منابع انسانی «دیدگاه» با مکانیزه کردن فرآیندهای مدیریت منابع انسانی به جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری سازمانی کمک می‌کند.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون به جناب آقای علی قاسم‌پور واگذار شده است.

اشتراک گذاری :