اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان با خرید لیسانس و دریافت خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه دامنه همکاری خود را با چارگون توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمیدرضا ترکمان،کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان از مشتریان قدیمی چارگون است که پیش از خرید دیدگاه همراه از سایر محصولات شرکت در حوزه‌های اتوماسیون اداری، مالی، لجستیک و منابع انسانی بهره برده است.
وی ادامه داد: نرم‌افزارهای مدیریت اسناد و مکاتبات، سرویس ارسال و دریافت فکس در حوزه زیرساخت، نرم‌افزار اموال و دارائی‌های ثابت و انبار، حسابداری انبار، نرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات و حسابداری مالی، نرم‌افزار آموزش و پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد و مکانیزاسیون گردش اداری در حوزه منابع انسانی از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه هم اکنون در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان در حال بهره‌برداری هستند.
به گفته کارشناس فروش محصول چارگون، در حال حاضر همکاری چارگون و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان با عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه دامنه بیشتری یافته است.
گفتنی است مدیریت این پروژه را از سوی چارگون جناب آقای مصطفی حصامی بر عهده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان می‌توانید به آدرس اینترنتی www.semnantvto.ir مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :