جلسه هم اندیشی مدیران انفورماتیک و مالی شرکت‌های آب و فاضلاب مشتری چارگون برای دستیابی به راهکار ثبت اتوماتیک اسناد انبار و اموال در سیستم حسابداری دیدگاه،‌ برگزار شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

مصطفی حصامی – مدیره پروژه واحد استقرار مالی درباره این هم‌اندیشی به روابط عمومی چارگون گفت: با توجه به پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های فرآیندهای لجستیک و مالی شرکت‌های آب و فاضلاب نسبت به سایر سازمان‌های مشتری، تلاش کردیم تا برپایی این جلسه با تمرکز بر نیازهای سازمانی این کاربران، طرح‌های توسعه‌ای نرم‌افزارهای مالی و لجستیک دیدگاه را در دستور کار قرار دهیم .
وی ادامه داد: نتایج جلسات هم‌اندیشی با مدیران شرکت‌های آب و فاضلاب منجر به یکپارچگی بیشتر نرم‌افزارهای دیدگاه در حوزه‌های مالی و لجستیک برای ارائه به شرکت‌های صنایع آب و برق و زیرمجموعه‌های وزارت نیرو، منجر خواهد شد که اتفاق بزرگی است.
به گفته وی، ماهیت ترکیبی دولتی و خصوصی شرکت‌های آب و فاضلاب، ویژگی‌های خاصی دارد که لازم است تا نرم‌افزارهای دیدگاه مطابق با این ویژگی‌ها، پویایی و انعطاف خود را ارتقا دهد.
مدیرپروژه شرکت چارگون تاکید کرد: با هدف کاربری آسان وبهره‌وری بیشتر، همواره تلاش می‌کنیم تا از نظرات و دیدگاه‌های سازمان‌های مشتری برای طرح‌های توسعه‌ای نرم‌افزارهای دیدگاه استفاده کنیم.
گفتنی است؛ جلسه هم اندیشی مدیران انفورماتیک و مالی شرکت‌های آب و فاضلاب مشتری چارگون با حضور نمایندگان استان‌های گیلان، خراسان شمالی، کرمان، قم، خوزستان و زنجان برگزار شد.

اشتراک گذاری :