مدیر توسعه زیرساخت و محصول چارگون از تدوین برنامه‌ای ویژه برای توسعه علمی و عملی پروژه زاگرس در مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، خبر داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
تشریح پروژه زاگرس در مجموعه دیدگاه
تشریح پروژه زاگرس در مجموعه دیدگاه

شهباز توکلی در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون تاکید کرد: واحد زیرساخت به عنوان متولی توسعه پروژه زاگرس در مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، برنامه اجرایی دقیقی را مدون کرده است.
وی ادامه داد: در سمینار سال گذشته از معماری جدید دیدگاه به نام زاگرس سخن گفتیم و ابعاد مختلف آن را برای سازمان‌های مشتری ترسیم کردیم.
توکلی با بیان اینکه زاگرس برگرفته شده از یک معماری بسیار پیشرفته است که باید بتوانیم سطح توان تیم توسعه را با آن انطباق دهیم تاکید کرد: به همین دلیل برنامه‌های مفصلی برای انتقال دانش، تولید محتوای آموزشی و نظارت بیشتر بر خروجی‌های واحد زیرساخت دیدگاه تعریف شده‌ است.
مدیرتوسعه زیرساخت و محصول چارگون با اشاره به نسخه پنجم دیدگاه افزود: خروجی این جلسات که بنای آن برهم‌اندیشی، آموزش و ترسیم بهترین مسیر توسعه نرم‌افزارها قرار داده شده، در روند اجرای پروژه، باعث انتقال دانش مفاهیم طراحی و تفکر شده است.
به گفته وی، این معماری به دلیل جوان بودن ممکن است نیازهایی را در طول زمان ایجاد کند که لازم است تا مدیریت واحد نسبت به رفع نیازهای علمی و دانشی افراد و ارتقای آنها، برنامه‌ریزی کند.
توکلی خاطرنشان کرد: باید بدانید که هیچگاه یک زیرساخت یا فریم ورک در لحظه اول همه نیازمندی‌هایی که قرار است نرم‌افزار آنها را پوشش دهد تامین نمی‌کند؛ بلکه به تدریج که نرم‌افزارها توسعه می‌یابند نیازمندی‌های جدیدی ایجاد می‌شوند که متناسب با آنها باید امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای دیدگاه نیز توسعه پیدا کنند.
مدیر توسعه زیرساخت و محصول چارگون در ادامه توضیح فعالیت‌های این واحد تاکید کرد: برای بهبود سطح رضایتمندی سازمان‌های مشتری، افزایش سرعت پاسخگویی به خطاها و بررسی درخواست تغییرات آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم که برنامه‌ای بسیار بزرگ و سنگین است.

اشتراک گذاری :