هفته‌ گذشته تیم فنی چارگون پروژه‌های متنوعی را در سازمان‌ها و شرکت‌های مشتری به اتمام رساند.

اتمام 12 پروژه در شرکت‌ها و سازمان‌های مشتری چارگون

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، استقرار نرم‌افزار اموال درکانون آگهی تبلیغات مشاغل (پیک برتر)و شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان پایان یافت.
در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نرم‌افزار مکاتبات، فکس، ایمیل، مدیریت کارها، مدیریت فایل‌ها و اطلاعات، تقویم و جلسات در شرکت بیمه حافظ، نرم‌افزار مکاتبات، فکس، ایمیل، ECE، دیدگاه همراه در شرکت توربوکمپرسور تک خاورمیانه، نرم‌افزار مکاتبات و در بنیاد مبنا نرم‌افزار دیدگاه5، فکس، دیدگاه همراه، پرسنلی، حضور وغیاب استقرار یافتند.
تیم فنی شرکت چارگون همچنین دردانشگاه مراغه، نرم‌افزار مکاتبات، فکس، ECE، دیدگاه همراه و در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، نرم‌افزار آموزش را پیاده‌ سازی کرد.
به گزارش روابط عمومی چارگون دراداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی در نرم‌افزار مکاتبات، پرسنلی، حضور وغیاب، حقوق و دستمزد و در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نرم‌افزار پرسنلی نصب و راه‌اندازی شده‌اند. از سوی تیم فنی چارگون همچنین در شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن، نرم‌افزار دیدگاه 5، فکس، دیدگاه همراه و در شرکت داروسازی عماد درمان پارس نرم‌افزار مکاتبات، فکس، ایمیل عملیاتی شدند.

اشتراک گذاری :