موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در جمع مشتریان چارگون

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، به عنوان مرکزی که در حوزه پژوهش فعال است از سال 1389 به مجموع مشتریان شرکت چارگون در حوزه اتوماسیون اداری پیوست و طی سال جاری نیز به استفاده‌کنندگان از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در حوزه منابع انسانی اضافه شد. بهره‌مندی این شرکت از نرم‌افزارهای پرسنلی و حضوروغیاب مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، با توجه به نیازی که موسسه به مکانیزه کردن حضوروغیاب داشت و از طرفی تحت وب و یکپارچه بودن این مجموعه نرم‌افزاری به عنوان دلیل اصلی انتخاب شرکت چارگون در دستور کار قرار گرفت و مراحل عقد قرارداد با موفقیت به پایان رسید.

سابقه برنامه‌ریزی توسعه در ایران به سال 1327 برمی‌گردد که اولین برنامه توسعه کشور به‌وسیله متخصصان خارجی تنظیم شد و سازماندهی برای برنامه‌ریزی نیز در سال 1328 طراحی شد.

در بخش آموزش عالی در سال 1346، وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد و نیز موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی به عنوان سازمانی مستقل در جهت همکاری و همفکری با وزارت علوم و آموزش عالی در سال 1348 پس از طی مراحل قانونی به وجود آمد و در سال 1360 منحل شدند.

بدین ترتیب با انحلال موسسه تحقیقات متأسفانه نیروی انسانی باتجربه آن‌هم در سطح دانشگاه‌ها و وزارت کشور پراکنده شدند. در جریان طراحی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تدوین برنامه بخش آموزش عالی و تحقیقات، کمبود مطالعات و تحقیقات و اطلاعات مستند علمی و نیروی انسانی متخصص، باتجربه، کاردان و آشنا به امر برنامه‌ریزی توسعه در آموزش عالی احساس شد که پس از بررسی‌های کارشناسی توسط متخصصان اقتصاد، برنامه‌ریزی و مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی از دانشگاه‌های تهران، تربیت‌معلم تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد، طی 35 جلسه 6 ساعته مسائل و مشکلات آموزش عالی بررسی شد و به‌منظور چگونگی امر نهادی کردن پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی با استفاده از تجربیات گذشته پیشنهاد شد موسسه‌ای با نام موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تأسیس شد. در این زمینه، اساسنامه موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در تاریخ 1369/12/25 توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید.

برچسب ها: , , , ,