موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، به عنوان مرکزی که در حوزه پژوهش فعال است از سال 1389 به مجموع مشتریان شرکت چارگون در حوزه اتوماسیون اداری پیوست و طی سال جاری نیز به استفاده‌کنندگان از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در حوزه منابع انسانی اضافه شد. بهره‌مندی این شرکت از نرم‌افزارهای پرسنلی و حضوروغیاب مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، با توجه به نیازی که موسسه به مکانیزه کردن حضوروغیاب داشت و از طرفی تحت وب و یکپارچه بودن این مجموعه نرم‌افزاری به عنوان دلیل اصلی انتخاب شرکت چارگون در دستور کار قرار گرفت و مراحل عقد قرارداد با موفقیت به پایان رسید.

سابقه برنامه‌ریزی توسعه در ایران به سال 1327 برمی‌گردد که اولین برنامه توسعه کشور به‌وسیله متخصصان خارجی تنظیم شد و سازماندهی برای برنامه‌ریزی نیز در سال 1328 طراحی شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

در بخش آموزش عالی در سال 1346، وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد و نیز موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی به عنوان سازمانی مستقل در جهت همکاری و همفکری با وزارت علوم و آموزش عالی در سال 1348 پس از طی مراحل قانونی به وجود آمد و در سال 1360 منحل شدند.

بدین ترتیب با انحلال موسسه تحقیقات متأسفانه نیروی انسانی باتجربه آن‌هم در سطح دانشگاه‌ها و وزارت کشور پراکنده شدند. در جریان طراحی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تدوین برنامه بخش آموزش عالی و تحقیقات، کمبود مطالعات و تحقیقات و اطلاعات مستند علمی و نیروی انسانی متخصص، باتجربه، کاردان و آشنا به امر برنامه‌ریزی توسعه در آموزش عالی احساس شد که پس از بررسی‌های کارشناسی توسط متخصصان اقتصاد، برنامه‌ریزی و مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی از دانشگاه‌های تهران، تربیت‌معلم تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد، طی 35 جلسه 6 ساعته مسائل و مشکلات آموزش عالی بررسی شد و به‌منظور چگونگی امر نهادی کردن پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی با استفاده از تجربیات گذشته پیشنهاد شد موسسه‌ای با نام موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تأسیس شد. در این زمینه، اساسنامه موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در تاریخ 1369/12/25 توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید.

اشتراک گذاری :