اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری چهارمحال بختیاری با عملیاتی‌سازی سامانه پیشخوان ارباب رجوع، دامنه نفوذ نرم‌افزارهای دیدگاه را در مجموعه خود توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون در حال حاضر نرم‌افزار مکاتبات اپلیکیشن مکاتبات دیدگاه همراه، سرویس‌های ارسال و دریافت فکس، ایمیل و سرویس سینک از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری چهارمحال بختیاری مورد استفاده قرارمی‌گیرند.
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری چهارمحال بختیاری از سال 95 نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه را برای ارئه خدمات به 100 کاربر در  این اداره‌کل،‌ عملیاتی کرده‌ و از همان زمان تاکنون دامنه نفوذ نرم‌افزارهای دیدگاه را در این مجموعه گسترده‌تر کرده است.
نرم‌افزار پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه نیز انتخاب جدید اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری چهارمحال بختیاری است که با هدف تحقق حقوق شهروندی و پوشش مکانیزه مکاتبات بین مراجعین و مدیریت سازمانی، تهیه شده است.
از آنجا که دریافت نامه از ارباب رجوع در مراحل ارسال، دسته‌بندی و ثبت نامه‌ها در نرم‌افزار مکاتبات، هزینه‌های مالی و انسانی زیادی را به واحدهای دبیرخانه‌ای تحمیل می‌کند، راه‌اندازی سامانه پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه را می‌توان پایانی بر این روش سنتی دانست.
سامانه پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه با پیاده‌سازی در وب‌گاه اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری چهارمحال بختیاری، ابزاری جدی و عملیاتی برای تحقق تکریم ارباب رجوع و تحقق میز خدمت در این اداره‌کل، خواهد بود.
با عملیاتی‌سازی سامانه پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه در این اداره کل، علاوه بر کاهش چشمگیر مراجعه حضوری ارباب رجوع از انجام عملیات حجیم و پرهزینه ارسال نسخه‌های کاغذی نامه‌ها نیز با اسکن و ثبت آنها در سیستم مکاتبات اداری دیدگاه کاسته می‌شود.
میز خدمت الکترونیکی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری چهارمحال بختیاری با ایجاد قابلیت نظارت کامل بر فرآیند ثبت نامه‌ها براساس دسترسی‌های متنوع کاربران دبیرخانه، پاسخ‌گویی به ارباب رجوع و مخاطبین را سرعت می‌دهد.
سامانه پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه در همه سازمان‌های کاربر نرم‌افزار مکاتبات که درخواست‌های ارباب رجوع را در قالب نامه دریافت می‌کنند و با ثبت آن در دبیرخانه، نامه را در این نرم‌افزار به گردش می‌اندازند، قابلیت بهره‌برداری دارد.

اشتراک گذاری :