دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

حضور دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد در جمع مشتریان چارگون

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد یکی از واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه آزاد است. این واحد در مهرماه ۱۳۶۴ در شهر خرم‌آباد تأسیس و در نیمه اول ۱۳۶۵ با پذیرش ۲۵۰ دانشجو در سه رشته رسما فعالیتش را آغاز کرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

این دانشگاه دارای دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم سیاسی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی وحقوق و علوم سیاسی است.

وب سایت دانشگاه آزاد واحد خرم آباد با آدرس edu.khoiau.ac.ir در دسترس است.

اشتراک گذاری :