چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه از سوی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی برگزار می‌‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مرکز مشاوره و آموزش در نظر دارد تا با برگزاری این دوره‌های آموزشی علاوه بر ارائه ارتقای سطح دانش و مهارت کاربران، رضایتمندی مشتریان را افزایش داده و به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند.
دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه با هدف افزایش کمی و کیفی سطح بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آگاهی از آخرین قابلیت‌های بهبود یافته این نرم‌افزارها، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند.
بنابراین گزارش، سومین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه از سوم تا بیستم شهریورماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور در محل مرکز مشاوره و آموزش چارگون واقع در ساختمان مرکزی شرکت برگزار می‌شود.
لازم به ذکر است که به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه رسمی پایان دوره، ارائه می‌‌شود.
دوره‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 97 در 9 دوره برنامه‌ریزی شده‌اند که از ابتدای اردیبهشت‌ تا اواسط اسفندماه امسال با حضور کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مشتری چارگون برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

راهبر

09:00 الی 12:001397/06/03مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
14:00 الی 17:00تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/06/04مکاتبات(دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
14:00 الی 17:00نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/06/05پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/06/06مسئولین ثبت دیدگاه5اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/06/07پرسنلی نهادها و سازمان‌های غیر دولتیمنابع انسانی

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:001397/06/10نرم‌افزار مدیریت امواللجستیک
14:00 الی 17:00زیرسیستم‌های ECE،فکس ایمیلاتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/06/11راهبر مکاتبات(دیدگاه4)اتوماسیون اداری

 

کارشناسان

09:00 الی 12:001397/06/12 حضور و غیابمنابع انسانی
14:00 الی 17:00فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع  انسانی
راهبر09:00 الی 13:001397/06/13مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/06/14انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001397/06/17مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/06/18راهبر مکاتبات(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/06/19 حقوق و دستمزدمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001397/06/20دوره راهبری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :