کارگاه یک‌روزه آموزشی مجموعه نرم‌افرارهای دیدگاه برای کلیه سازمان‌های مشتری استان قم، برگزار می‌شود.

سارا دانه‌کار – کارشناس ارشد آموزش در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون تاکید کرد: این کارگاه آموزشی با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم روز چهارشنبه، 11 اسفندماه با هدف ارتقای سطح دانش راهبران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در 48 سازمان مشتری استان قم برپا می‌شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.


وی ادامه داد: مهمترین محورهای این کارگاه آموزشی را حوزه اتوماسیون اداری و پشتیبانی و نگهداری سرور، تشکیل می‌دهند.
کارشناس ارشد آموزش چارگون تاکید کرد: آموزش امکانات جدید حوزه اتوماسیون اداری و آشنایی با نرم‌افزارهای جدید این حوزه و آموزش نگهداری سرور مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه به همراه بخش پرسش و پاسخ از برنامه‌های آموزشی این کارگاه در استان قم هستند که از 9 صبح تا 4 بعدازظهر ادامه می‌یابند.
گفتنی است؛ کارگاه یک‌روزه آموزشی مجموعه نرم‌افرارهای دیدگاه در استان قم در سالن آمفی تاتر مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی(ره) برقرار خواهد بود.

اشتراک گذاری :