حضور فرزندان همکاران در شرکت، فضایی شاد و دوستانه را برای همکاران شرکت و کودکان ایجاد کرد و خاطره خوب دیگری را در تقویم چارگون به ثبت رساند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
کودکان در چارگون

به گزارش روابط عمومی چارگون، میزبانی از فرزندان همکاران و ایجاد محیطی شاد و سرگم‌کننده و در عین حال آموزشی نسبت به مشاغل پدران و مادرانشان، با استقبال گرم همکاران از کودکان همراه بود.
کودکان در فضایی دوستانه و تعاملی با همکاران والدین خود آشنا شدند و ضمن بازدید از نقاط مختلف شرکت و طبقات آن با شرح کار و فعالیت تیم‌ها درهر بخش، آشنا شدند.
سفر چارگونی کودکان بعد از صرف صبحانه و بازدید از شرکت به همراه والدینشان با بازی و تفریح در مجموعه فکربازیا در باغ کتاب تهران ادامه یافت.
انجام بازی‌های گروهی برای آشنایی با مشاغل مختلف از مزرعه‌داری تا ایفای نقش پلیس، مهندس ساختمان و آشپز همراه با بازی‌های سرگرم‌کننده از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده برای کودکان بود.
بازگشت به محیط کار والدین و دریافت یک هدیه به رسم یادبود برای ایجاد خاطره خوب برای کودکان، پایان بخش هشتمین جشن حضور فرزندان همکاران در چارگون بود.

اشتراک گذاری :