سومین کارگاه فنی و آموزشی برای مدیران و کارشناسان سازمان‌های مشتری چارگون و بهره‌برداران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه با موضوع  تکنولوژی AlwaysOn برای سرویس بدون وقفه در SQL Server 2017، برگزار می‌‌شود.

کارگاه فنی چارگون با موضوع AlwaysOn برای سرویس بدون وقفه در SQL Server
کارگاه فنی چارگون با موضوع AlwaysOn برای سرویس بدون وقفه در SQL Server

به گزارش روابط عمومی چارگون، این کارگاه به پیشنهاد واحد پشتیبانی فنی چارگون در سطح مدیران و کارشناسان کاربر مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه و مشتریان چارگون برگزار می‌شود.
این کارگاه تخصصی یکروزه، پنجم شهریور از 9 صبح تا 13 با موضوع آموزش‌های عملی و فنی آموزش تکنیک‌ها و انتقال تجربیات درباره تکنولوژی AlwaysOn و SQL Server در مرکز آموزشی فراتر از دانش، دایر می‌شود. مدرس این کارگاه اموزشی مهندس پرویز آقاصادقی از مدرسان بنام و مطرح در حوزه SQL Serve خواهد بود. مهندس آقا صادقی در 36 سال تجربه کاری خود از برنامه‌نویسی تا طراحی سیستم و مدیریت IT به شکل مستمر به تدریس دوره‌های مختلف برنامه‌نویسی و بانک‌های اطلاعاتی مشغول بوده و از سال 77 تاکنون به طور اختصاصی و حرفه‌ای در زمینه SQL Server و Visual Studio فعالیت داشته است.
برای حضور در این کارگاه آموزشی، مدیران و کارشناسان فنی کاربر مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه و سازمان‌های مشتری چارگون می‌توانند با مراجعه به پرتال مشتریان چارگون، ثبت‌نام کنند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

همراهی با مشتریان و ایفای نقش در مسئولیت اجتماعی

بنابراین گزارش، کارگاه فنی و آموزشی تکنولوژی AlwaysOn برای سرویس بدون وقفه در SQL Server 2017دومین کارگاه طراحی شده از سوی مرکز آموزش و مشاوره چارگون است که برای مدیران و کارشناسان ارشد سازمان‌های مشتری برگزار می‌شود. دو کارگاه پیشین مرکز آموزشی چارگون با موضوع Backup and Disaster Recovery مرداد و آبان سال گذشته برگزار شد و مورد استقبال سازمان‌های مشتری چارگون قرار گرفت.
گفتنی است؛ شرکت چارگون از حدود یکسال پیش در راستای مسئولیت‌های اجتماعی نیز به برگزاری کارگاه‌های آموزشی«هنر شناخت مردم» به روش MBTI، اقدام کرده که با استقبال نمایندگان سازمان‌های مشتری همراه بوده است.

اشتراک گذاری :