هفتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 95 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در آذرماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره چهارم از ششم تا بیست و چهارم آذرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

 

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 12:001395/09/06مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/09/13مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/09/14انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001395/09/15 آموزشمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001395/09/16رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001395/09/20مرکز مدیریت اتوماسیون اداریمرکز مدیریت اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/09/21حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
مسئولین ثبت09:00 الی 12:001395/09/22مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/09/23 مدیریت امواللجستیک
رابطین09:00 الی 13:001395/09/24 نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :