گزارش تصویری نخستین همایش منطقه‌ای چارگون در دانشگاه شیراز

نخستین همایش منطقه‌ای چارگون با عنوان گفتمان سازمانی با حضور جمعی از مدیران فناوری اطلاعات و رابطین سازمان‌های مشتری چارگون در دانشگاه شیراز برگزار شد تا آغازی باشد برای برگزاری همایش‌های منطقه‌ای دیگر در سراسر کشور.