نخستین همایش منطقه‌ای چارگون با عنوان گفتمان سازمانی با حضور جمعی از مدیران فناوری اطلاعات و رابطین سازمان‌های مشتری چارگون در دانشگاه شیراز برگزار شد تا آغازی باشد برای برگزاری همایش‌های منطقه‌ای دیگر در سراسر کشور.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :