نرم‌افزارهای حوزه لجستیک در نمایشگاه جانبی گردهمایی سالانه چارگون معرفی شدند.

4Gon-Mani.l_86

به گزارش روابط عمومی چارگون در حاشیه گردهمایی سالانه در ایستگاه نرم‌افزارهای حوزه لجستیک دیدگاه، علاوه بر ارائه جزییات فنی و کارایی نرم‌افزارهای این مجموعه درباره جمع‌دار همراه نیز به بازدیدکنندگان توضیحات کامل ارائه شد.
نرم‌افزارهای اموال دولتی، تامین‌کنندگان، ‌قراردادها،‌ اموال و دارایی‌های ثابت، خرید و تدارکات، انبار و حسابداری انبار و همچنین جمع‌دار همراه در مجموعه نرم‌افزارهای حوزه لجستیک دیدگاه نیز برای بازدیدکنندگان پنجمین گردهمایی سالانه چارگون ارائه شدند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

بنابر این گزارش همکاران چارگون برای مراجعان غرفه لجستیک توضیح دادند که با استفاده از نرم‌افزارهای حوزه لجستیک دیدگاه، امکان اداره کارآمد انواع انبارها با پراکندگی جغرافیایی، کنترل گردش، موجودی و موقعیت کالا و وضعیت اموال و دارائی‌های ثابت فراهم می‌شود و از سوی دیگر در کنار استقلال عملیاتی، امکان مدیریت مرکزی و دریافت گزارشات و اطلاعات تجمیعی مورد نیاز در هر لحظه میسر است.
امکانات زیرساخت پیشخوان کارکنان نیز برای حاضران در این گردهمایی معرفی شد و افراد با قابلیت های آن از جمله امکان ثبت درخواست‌های خرید، انتقال کالا از انبار، لیست اموال تخصیص‌یافته، اطلاع‌رسانی و اخذ مجوزهای امور مرتبط از طریق میز کار الکترونیک آشنا شدند.

در نهایت همکاران چارگون نحوه پیاده‌سازی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌‌های کنترل و مدیریت اموال و ارسال گزارش‌های استاندارد در قالب نظام نوین اموال دولتی را نیز که از قابلیت‌های تخصصی این حوزه می‌باشد را برای علاقمندان توضیح دادند.

اشتراک گذاری :