نظام پیشنهادات یکی از تحولات سازمانی به منظور ترویج مدیریت مشارکتی در سازمان‌ها و نهادها است. با بهره‌گیری از این نظام، پذیرش و بررسی پیشنهادها به منظور زمینه‌سازی تحقق مشارکت پرسنل در دستور کار سازمان‌ها قرار می‌گیرد.

نرم‌افزار نظام پیشنهادات مجموعه «دیدگاه»، پیاده‌سازی فرآیندهای کاری مرتبط را منطبق با آخرین روش‌های موجود میسر ساخته و به این ترتیب سازمان را برای ارتقاء بهره‌وری و تأمین رضایت کارکنان، مراجعه‌کنندگان و مشتریان و نیز همسوسازی اهداف پرسنل و سازمان یاری می‌کند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار نظام پیشنهادات
مزیتتوضیحات
مدیریت دریافت پیشنهاد
 • امکان ارسال فراخوان عمومی جهت ارائه پیشنهاد
 • امکان تعریف فرم‌ پیشنهاد با توجه به فیلدهای اطلاعاتی مد نظر سازمان
 • امکان تعریف گردش‌ کار خودکار برای تمامی روال‌های ارائه‌ی پیشنهاد
 • ارائه‌ پیشنهاد براساس موضوعات تعریف شده از طریق منوی سلف سرویس اداری
کارشناسی و پیگیری پیشنهاد
 • امکان تفکیک موضوعات جهت کارشناسی و تعیین کارشناسان هر حوزه
 • پیش‌بینی زمان مورد نیاز جهت کارشناسی پیشنهاد
 • امکان تعریف مراحل اجرای پیشنهادات پذیرفته‌شده
 • ثبت گزارش پیشرفت مراحل اجرای پیشنهاد
رسیدگی به شکایات
 • امکان تعریف انواع نتایج قابل ثبت در بررسی اعتراض
 • ثبت و پیگیری اعتراض به نتیجه بررسی پیشنهاد
نظام پاداش
 • تعریف پارامترهای ارزیابی پیشنهاد
 • امکان تعریف فرمول‌های محاسباتی جهت محاسبه‌ پاداش
 • امکان محاسبه‌ پاداش نقدی بر اساس پارامترهای تعیین شده در دستورالعمل
 • امکان تعریف انواع پاداش‌های غیر نقدی
 • امکان انتخاب نوع پاداش غیرنقدی توسط پیشنهاددهنده
آرشیو پیشنهادات
 • دسترسی به آرشیو پیشنهادات شخصی جهت پیگیری وضعیت پیشنهاد

اشتراک گذاری :