برگزاری کارگاه آشنایی کاربران دیدگاه با مباحث فنی و تکنولوژی‌های جدید SQL Server

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :