برگزاری کارگاه سازمان توانمند در سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کل کشور

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :