کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا زیرنظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه را به عنوان محصول دانش‌بنیان و شرکت «چارگون» را به عنوان شرکت دانش‌بنیان تاییدکرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :