دریافت اتوماتیک اسناد از سیستم‌ اعتبارات، حقوق و دستمزد و اموال و انبارداری از مزایای سیستم حسابداری مالی دیدگاه است. این نرم‌افزار با صدور سند اتوماتیک حسابداری باعث تسریع و بالا رفتن دقت سازمان در ثبت اسناد حقوق دستمزد، اموال، انبار و بودجه و اعتبارات می‌شود و صرفه‌جویی در زمان و کاهش خطا در ثبت و مدیریت اسناد مالی را به ارمغان می‌آورد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :