همایش روز جهانی کاربردپذیری روز پنج‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۰ با حمایت و حضور شرکت چارگون، در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، در این همایش علیرضا نیکوکار کارشناس مسئول UX شرکت چارگون، ارائه‌ای تحت عنوان HCI in Action: The Use in Practice of Design خواهد داشت؛ضمن اینکه دبیر علمی اینهمایش نیز، پرهام باغستانی کارشناس توسعه وب شرکت چارگون است.

کاربردپذیری شاخه‌ای از تجربه کاربری (UX) است که میزان سهولت استفاده از یک ابزار را مشخص می‌کند. UX امروزه در حوزه‌های گوناگون صنعت و فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده است و رعایت اصول آن در نهایت منتج به رضایت بیشتر کاربران خواهد شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

شرکت چارگون نخستین شرکت حوزه فناوری اطلاعات در کشور است که به صورت رسمی دارای بخش مستقل UX است.

همایش روز جهانی کاربردپذیری ۱۳۹۰:
https://www.usability.ir/2011/

وب سایت روز جهانی کاربردپذیری:
https://www.worldusabilityday.org/
https://www.worldusabilityday.org/world-usability-day-2011-tehran

اشتراک گذاری :