کارگاه دوروزه بازآموزی سیستم حقوق و دستمزد از مجموعه نرم‌افزارهای راهکار منابع انسانی دیدگاه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز برپا شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
حقوق و دستمزد در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز با ۱۸ هزار پرسنل و۷۴ واحد عملیاتی از کاربران قدیمی دیدگاه است که از مجموعه نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، مدیریت فرآیندها و نرم‌افزارهای منابع انسانی بهره می‌برد.
مدیران این دانشگاه که پیش از این تجربه بهره‌برداری از نرم‌افزارهای آموزش، پرسنلی، تشکیلات سازمانی و نرم افزار حضور و غیاب چارگون را داشتند در همکاری تازه خود، راه‌اندازی بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد را انتخاب کردند که استقرار این نرم‌افزار اواخر سال گذشته اجرایی شد.
بنابراین گزارش، کارگاه آموزشی چگونگی به کارگیری نرم‌افزار حقوق و دستمزد در سرفصل‌های مختلف، طراحی و توسط محمدحسین برزگری وهنگامه یاوری از کارشناسان چارگون برگزار شد.
در این کارگاه 2 روزه که در محل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز برپا شد، بیش از 20 نفز از نمایندگان مراکز این دانشگاه در شهرستان‌های مختلف حضور داشتند.

اشتراک گذاری :