شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای جلسات و کارها از راهکار  اتوماسیون اداری دیدگاه دامنه همکاری‌های خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از کاربران قدیمی دیدگاه است که نرم‌افزارهای مختلف اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی و راهکار لجستیک و دیدگاه همراه در آن نصب و بهره‌برداری می‌شوند.
در حال حاضر نرم‌افزارهای مکاتبات 5، سرویس‌های ارسال و دریافت فکس، ایمیل،ECE ، Link و همچنین نرم‌افزارهای خرید و تدارکات، آموزش، پرسنلی، حضور و غیاب و نرم‌افزار BPMS دیدگاه برای ارائه خدمات به 255 کاربر و 300 پرسنل این مجموعه در مرحله کاربردی و اجرایی به سر می‌برند.
بنابراین گزارش مدیران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در انتخابی جدید، نرم‌افزارهای جلسات و کارها از سیستم‌های اتوماسیون اداری دیدگاه را برای ارتقای بهره‌وری سازمانی و مدیریت بهینه امور برگزیده‌اند.
مدیران این مجموعه انتظار دارند با بهره‌گیری از مزیت‌های نرم‌افزار جلسات دیدگاه بتوانند به مدیریت بهینه جلسات و تاثیرگذاری در بهبود عملکرد سرمایه‌های مالی و انسانی دست پیدا کنند.
این نرم‌افزار از مجموعه اتوماسیون اداری دیدگاه، با الگوبرداری از ابزارهای تعاملی شبکه‌های اجتماعی، امکانات متنوعی برای برگزاری جلسات موثر در اختیار کاربر می‌گذارد و انجام فرآیندهای مرتبط با برگزاری جلسات را تسهیل می‌کند.
گفتگوی مدعوین قبل از برگزاری جلسه و پس از آن، پیگیری‌های پس از اتمام جلسه را در فضای نرم‌افزار، پوشش کلیه مراحل جلسات مانند ثبت، لغو، ویرایش قبل و در حین جلسه و نهایی‌سازی آن، ایجاد جلسات تکرار شونده، ارسال دعوت نامه به مدعوین خارج از سازمان و افزودن تقویم دیگر کارمندان و .. از مزیت‌های نرم‌افزار جلسات دیدگاه است.
نسل جدید نرم‌افزار کارها در اتوماسیون اداری دیدگاه نیز ابزاری برای مدیریت تیم‌های کاری و پروژه‌هاست که بر مبنای گفتمان سازمانی، طراحی شده‌ است. این نرم‌افزار سازماندهی منسجم و برقراری تعامل اثربخش میان اعضا را در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برعهده خواهد گرفت.
یکپارچگی و اتصال به تشکیلات سازمانی، انعطاف‌پذیری و تعیین لیست مطابق با شیوه‌های مختلف مدیریت پروژه، پیاده‌سازی پروژه‌های سازمانی، قابلیت تعامل بین افراد تیم برای تقسیم وظایف متناسب با توانمندی افراد، امکان گفت‌وگوی بین اعضای تیم در حین کارها ، به اشتراک گذاشتن مستندات اجرای پروژه، از مزیت‌های شاخص نرم‌افزار کارهاست.
صرفه‌جویی در هزینه‌های مالی و انسانی و همچنین ایجاد شفافیت، ‌دقت و نظم در انجام یک پروژه را می‌توان ارزش افزوده‌ این نرم‌افزار در سازمان‌های بهره‌بردار دانست.
نرم‌افزار کارها در مجموعه سیستم‌های اتوماسیون اداری دیدگاه با الهام از الگوی شبکه‌های اجتماعی، سبک نوینی از مدیریت فعالیت‌های سازمان را فراهم کرده و تشکیل تیم‌های کاری یک پروژه را به‌سادگی ممکن می‌کند.
گفتنی است که مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای علی قاسم‌پور بر عهده دارد.

اشتراک گذاری :