شرکت بین‌المللی توسعه شهرسازی ایرانیان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

محمد مهدی زارعی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: این شرکت علاوه بر نرم افزارهای مکاتبات و مدیریت اسناد مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه  با هدف دسترسی آسان مدیران به اطلاعات درهر زمان و مکان ، دیدگاه همراه را نیز خریداری کرده است.
کارشناس فروش محصول چارگون تاکید کرد: پراکندگی اطلاعات یکی از مشکلات همیشگی سازمان‌ها و تأسیس آرشیوی متمرکز از اسناد، فایل‌ها و اطلاعات از دغدغه اصلی آن‌ها است که سیستم مدیریت اسناد دیدگاه این امکان را به سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌دهد تا اسناد، اطلاعات، فایل‌ها و مدارک مختلف را با حفظ محدوده‌های امنیتی ذخیره کنند.
به گفته وی، آرشیو مستندات به صورت سازمانی و یا شخصی، اشتراک و کنترل دسترسی افراد به اطلاعات و جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات از دیگر ویژگی‌های نرم‌افزار مدیریت اسناد دیدگاه هستند.
وی یادآورشد: نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه نیز ضمن آسان کردن دسترسی مدیران و سایر کارکنان به چرخه عملیات روزمره و بررسی و تحلیل فرآیندهای سازمان، پاسخ‌گویی به مخاطبین اعم از سازمان‌ها و مراجعه‌کنندگان را تسریع می‌کند.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون به سرکار خانم شهرزاد فتاحی واگذار شده است.

اشتراک گذاری :