سومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 95 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، نخستین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در تیر و مرداد امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از 19 تیر تا 6 6 مردادماه سال 95 در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
رابطین09:00 الی 12:001395/04/19آموزش گزارشات استیمول سافتمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/04/20مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001395/04/21پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001395/01/22حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/02/23آموزش دیدگاه 5اتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001395/04/26پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
14:00 الی 17:00آموزشمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001395/04/27رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
14:00 الی 17:00حسابداری انبارلجستیک
رابطین09:00 الی 12:001395/04/28حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001395/04/29مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001395/04/30حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
رابطین09:00 الی 12:001395/05/02آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت09:00 الی 12:001395/05/03مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001395/05/04پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001395/05/05 حسابداری امواللجستیک
رابطین09:00 الی 13:001395/05/06 نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :