دومین دوره آموزش  آنلاین نرم‌افزارهای دیدگاه به کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی در تیر‌ماه برگزار می‌شود.
این دوره آموزشی از چهاردهم تا بیست و هشتم تیرماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند. این کارگاه‌ها در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی، لجستیک و انبارداری، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه خواهد شد.
از اهدافکارگاه نرم‌ افزارهای دیدگاه می‌توان به ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته نرم‌افزارهای دیدگاه، اشاره کرد. کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار دیدگاه از جمله شرکت‌کنندگان این دوره‌ها هستند.
گفتنی است؛ آموزش آنلاین نرم‌افزارهای دیدگاه با هدف رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و با توجه به دورکاری بسیاری از پرسنل سازمانی برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی، برنامه‌ریزی شده‌اند. تنظیم سرفصل‌های آموزشی متنوع و متناسب با توسعه‌ها و بهبودهای نرم‌افزارها و همچنین نیاز سازمان‌های مشتری به یادگیری این قابلیت‌ها از ویژگی‌های بارز کارگاه‌های آموزشی سال 99 هستند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
راهبر09:00 الی 13:001399/04/14آموزش دسترسی‌های کارمندی و کاربری اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
آموزش صورت مغایرت بانکی جدید/تسهیم/ سند اختتامیه/ افتتاحیه/ سند بستن حساب‌های موقتمالی

راهبر

 

 

کارشناسان

09:00 الی 13:001399/04/15تنظیمات عمومی اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00مسئولین ثبت (دیدگاه4)
راهبر09:00 الی 13:001399/04/16آموزش مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
آموزش صورت مغایرت بانکی جدید/تسهیم/ سند اختتامیه/ افتتاحیه/ سند بستن حساب‌های موقتمالی

کارشناسان

 

 

راهبر

09:00 الی 12:001399/04/17آموزش کارشناسان اتوماسیون داری(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
09:00 الی 13:00آموزش نرم افزار بودجه واعتبارات(آموزش ثبت اطلاعات پایه/پارامتر/ثبت انواع عملیات/اخذ گزارشات/کنترل مانده/تولید سند اتوماتیک)مالی
کارشناسان09:00 الی 12:001399/04/18

آموزش نرم‌ افزار انبار و خرید و تدارکات و رفع اشکال

آموزش نرم‌افزار قرادادها

لجستیک

مالی

13:00 الی 16:00آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 13:001399/04/21آموزش مرکز مدیریت نسل 5 اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00دوره آموزشی مقدماتی نرم‌افزار حقوق و دستمزد(انجام محاسبه حقوق/عادی/میاندوره/دیون/گزارش گیری/دریافت دیسکت بیمه/دریافت دیسکت مالیات/دریافت دیسکت بانک/دریافت اطلاعات کارکردتائیدپرداخت احکاممنابع انسانی

راهبر

 

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

 

کارشناسان

09:00 الی 12:00

 

1399/04/22دوره فنی آشنایی با انواع حملات ویروسی و باج افزار ها( انواع ویروس ها/انواع باج افزار ها/نحوه عملکرد ویروس ها/تست عملی اجرا یک باج افزار در شبکه/نحوه عملکرمحافظتی آنتی ویروس هانگهداری سرور
13:00الی 16:00
آموزش مقدماتی پرسنلی)تعاریف اطلاعات پایه/تعاریف اطلاعات سازمان/ثبت پرسنل جدید/ویرایش پرونده‌‌های پرسنلی/آرشیو سوابق تحصیلی/سوابق آموزشی/تارخچه ایثارگری/ صدور حکم انفرادی و گروهی و آرشیو احکام/گزارشات)منابع انسانی

راهبر

 

 

کارشناسان

09:00 الی 12:001399/04/23آموزش پیشرفته نرم‌افزار پرسنلی(کانورت اطلاعات پرسنل/ اعم از پرونده، حکم/ تاریخچه شغلی)منابع انسانی
13:00 الی 16:00آموزش مقدماتی نرم افزار حضور و غیاب) گروه کاری/ تقویم ها/گروه کسر کاری/گروه اضافه کاری/گزارشات/دستگاه های کارت ساعت)

راهبر

 

کارشناسان

09:00 الی 12:00

 

13:00 الی 16:00

1399/03/24آموزش پیشرفته نرم‌افزار حقوق و دستمزد(مغایرت گیری/ درخواست وجه (سازمان های دولتی)/ ساخت گزارشات پویا/بررسی اطلاعات محاسبه و گزارش گیری/آموزش محاسبه بازخرید مرخصی/آموزش محاسبه سنوات)منابع انسانی
آموزش امکانات جدید اموال و رفع اشکاللجستیک
راهبر09:00 الی 12:001399/04/25آموزش پیشرفته نرم‌افزار حضور و غیاب(گروه کاری/تقویم ها/گروه کسر کاری/گروه اضافه کاری/گزارشات/دستگاه های کارت ساعت)منابع انسانی

 

کارشناسان

13:00 الی 16:00آموزش کارشناسان اتوماسیون اداری (دیدگاه 4)اتوماسیون اداری

 

کارشناسان

09:00 الی 12:001399/04/28آموزش نرم‌افزار تقویم و جلسات نسل 5اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00آموزش نرم‌افزار تشکیلاتمنابع انسانی

 

اشتراک گذاری :