برنامه دومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 96 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در تیرماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از دهم تا بیست‌و هشم تیرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 11:001396/04/10مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/04/11مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/04/12پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/04/13حقوق و دستمزداتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/04/14 مدیریت امواللجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001396/04/17پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
کارشناسان14:00 الی 17:001396/04/17آموزشمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001396/04/18رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/04/19حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001396/04/20مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/04/21حسابداری مالی + مغایرت بانکیمالی
رابطین09:00 الی 12:001396/04/24آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت09:00 الی 12:001396/04/25مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001396/04/26

آموزش فیچر شیفتی

حضور و غیاب

منابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/04/27انبار و حسابداری انبارلجستیک
رابطین09:00 الی 13:001396/04/28 نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :