تقویم دوره‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در تیرماه 96 اعلام شد

برنامه دومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 96 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در تیرماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از دهم تا بیست‌و هشم تیرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه
کارشناسان 09:00 الی 11:00 1396/04/10 مکاتبات(دیدگاه 5) اتوماسیون اداری
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1396/04/11 مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1396/04/12 پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1396/04/13 حقوق و دستمزد اتوماسیون اداری
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1396/04/14  مدیریت اموال لجستیک
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1396/04/17 پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتی منابع انسانی
کارشناسان 14:00 الی 17:00 1396/04/17 آموزش منابع انسانی
رابطین 09:00 الی 13:00 1396/04/18 رابط مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1396/04/19 حضور و غیاب منابع انسانی
رابطین 09:00 الی 12:00 1396/04/20 مرکز مدیریت اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1396/04/21 حسابداری مالی + مغایرت بانکی مالی
رابطین 09:00 الی 12:00 1396/04/24 آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلی منابع انسانی
مسئولین ثبت 09:00 الی 12:00 1396/04/25 مکاتبات اتوماسیون اداری
رابطین 09:00 الی 12:00 1396/04/26

آموزش فیچر شیفتی

حضور و غیاب

منابع انسانی
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1396/04/27 انبار و حسابداری انبار لجستیک
رابطین 09:00 الی 13:00 1396/04/28  نگهداری سرور نگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,