کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی برگزار می‌شوند.

برگزاری دور‌های آموزشی بهاره چارگون

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات در بهار 1394 کرده است.
این کلاس‌های آموزشی از 13 اردیبهشت‌ماه تا اواسط خردادماه درحوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی، مدیریت، فرآیندها و نگهداری سرور طراحی شده‌اند.
گفتنی است؛ مرکز مشاوره و آموزش چارگون درپایان دور‌های آموزشی حوزه نگهداری سرور برای شرکت‌‌کنندگان گواهینامه رسمی صادر خواهد کرد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 12:001394/2/13مکاتباتاتوماسیون اداری
مدیران14:00 الی 17:00
مرکز مدیریت09:00 الی 12:001394/2/14مکاتباتاتوماسیون اداری
مسئولین دفاتر14:00 الی 17:00
کارشناسان09:00 الی 12:001394/2/15حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان14:00 الی 17:00حقوق و دستمزد
کارشناسان09:00 الی 12:001394/2/16پرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان14:00 الی 17:00آموزش
مدیران و رابط مجموعه09:00 الی 12:001394/2/19دیدگاه همراهاتوماسیون اداری
کارشناسان14:00 الی 17:00دیدگاه 5
کارشناسان09:00 الی 12:001394/2/20حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان14:00 الی 17:00حسابداری اموال
عمومی09:00 الی 12:001394/2/21BPMSمدیریت فرآیند
کارشناسان14:00 الی 17:00حسابداری مالیحسابداری مالی
کارشناسان09:00 الی 12:001394/2/22بودجه و اعتباراتحسابداری مالی
کارشناسان14:00 الی 17:00مغایرت بانکیحسابداری مالی
تشکیلات09:00 الی 12:001394/2/23تشکیلاتمنابع انسانی
08:30 الی 12:301394/2/27نگهداری سرورنگهداری سرور
رابط09:00 الی 12:001394/2/28مدیراناتوماسیون اداری
رابط14:00 الی 17:00مرکز مدیریت
رابط09:00 الی 12:001394/2/29حضور و غیابمنابع انسانی
رابط14:00 الی 17:00حقوق و دستمزد
رابط09:00 الی 12:001394/2/30پرسنلیمنابع انسانی
رابط09:00 الی 12:001394/3/2حسابداری مالیحسابداری مالی
رابط14:00 الی 17:00
رابط09:00 الی 12:001394/3/3لجستیکلجستیک
رابط14:00 الی 17:00
رابط09:00 الی 12:001394/3/4مکاتباتآموزش فیچرهای جدید
14:00 الی 17:00پرسنلی
رابط09:00 الی 12:001394/3/5حقوق دستمزدآموزش فیچرهای جدید
14:00 الی 17:00حضور و غیاب
08:30 الی 12:301394/3/11نگهداری سرورنگهداری سرور

اشتراک گذاری :