دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه مدیریت منابع انسانی، لجستیک و مدیریت فرآیندها دامنه همکاری خود با چارگون را گسترده‌تر کرد.

آتنا صاحب پناه – کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: این دانشگاه سابقه همکاری دیرینه با مجموعه چارگون دارد و کارکنان آن در حال حاضر از کاربران نرم‌افزارهای مکاتبات، مدیریت اسناد حوزه اتوماسیون اداری، پایشگر، دیدگاه همراه و سرویس‌های زیرساخت هستند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

وی ادامه داد: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در همکاری جدید خود با چارگون با تهیه نرم‌افزارهای جمع‌دار همراه، خرید و تدارکات، اموال و دارایی‌های ثابت، انبار و حسابداری انبار از حوزه لجستیک، نرم‌افزار مدیریت فرآیندها و نرم‌افزارهای آموزش، ارزیابی عملکرد، بازنشستگی، پرسنلی، تشکیلات سازمانی و حضور و غیاب از حوزه منابع انسانی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در ساختار اداری خود تکمیل کرد.

وی اضافه کرد:‌مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه به عنوان یک نرم‌افزار یکپارچه سازمانی در دو بستر وب و همراه شامل بیش از 30نرم‌افزار کاربردی در حوزه‌های اتوماسیون اداری، منابع‌ انسانی، مالی، لجستیک و مدیریت فرآیندهاست. ویژگی بارز این مجموعه نرم‌افزاری سادگی کاربری و قابلیت‌های فراوان، یکپارچگی در سطح فرآیندها و داده‌ها، انعطاف‌‌پذیری و قابلیت بومی‌سازی در کسب و کارهای گوناگون است.
گفتنی است؛مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای مهدی راد بر عهده دارد.

اشتراک گذاری :