3 سازمان کاربر مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه با خرید لیسانس و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای پرسنلی، مدیریت مزایا و حضور و غیاب به جمع کاربران سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه پیوستند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون،‌ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، شرکت سپهر صنعت نگین و استانداری خراسان شمالی از جمله مشتریان شرکت چارگون هستند که پیش از این تجربه بهره‌برداری از سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند.
مدیران این مجموعه‌ها در همکاری‌های تازه با شرکت چارگون برای بهره‌برداری از دیگر سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه تلاش دارند تا تحولی بزرگ را در ساختارهای اداری و خدمات‌رسانی به پرسنل خود ایجاد کنند.
مهمترین کارکرد سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه را می‌توان کمک به عملکرد بهتر و افزایش تولید برای تحقق اهداف و راهبردهای استراتژیک سازمان‌ها دانست به همین دلیل با توجه به شتاب گرفتن روند تغییرات محیطی و درون سازمانی، واکنش و تطبیق به موقع سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه‌ موجب شده تا کلیه فرآیندها و مفاهیم مورد نظر مدیران و کارشناسان این حوزه تحت پوشش قرار بگیرد.
به عنوان مثال نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه با هدف متمرکز کردن اطلاعات پرسنل و انجام امور مختلف احکام و پرونده‌های پرسنلی طراحی شده و با در اختیار داشتن امکانات متعدد، نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرسنل را مکانیزه می‌کند.
علاوه بر این، نرم‌افزار حضور و غیاب دیدگاه ابزاری‌ برای کنترل تردد کارکنان در سازمان است که با ثبت اطلاعات کارکرد پرسنل، تهیه گزارش از ساعات حضور و غیاب آنها و ارسال اتوماتیک این اطلاعات به نرم‌افزار حقوق‌و دستمزد دیدگاه، نقش مهمی در محاسبه حقوق کارکنان برعهده دارد. بستر منعطف و ساختار داینامیک این نرم‌افزار اجازه ارتباط با انواع سخت‌افزارهای ثبت تردد و دستگاه‌های کارت‌ساعت را فراهم می‌کند؛به طوریکه سازمان‌های مشتری در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیستند.
نرم‌افزار مدیریت مزایا نیز در سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه، توزیع عادلانه و قانونمند مزایا، پاداش،‌ اضافه‌کاری و کارانه به کارکنان که در برخی سازمان‌های دولتی از محل بودجه خارج شمول، تامین می‌شود، را برعهده دارد. این نرم‌افزار به عنوان بخشی از زنجیره جبران خدمات بر اساس عوامل ثابت و متغیر مانند حقوق پایه پرسنل و ساعات کارکرد، محاسبات پرداخت‌های غیرمستمر کارکنان را مدیریت می‌کند.
نرم‌افزار مدیریت مزایا با ارتباط و دریافت اطلاعات از نرم‌افزار‌های حضور و غیاب و پرسنلی دیدگاه کنترل‌های لازم و فرآیندهای کاری براساس ضوابط و آیین‌نامه‌های سازمان را انجام می‌دهد و در نهایت خروجی مورد نظر برای پرداخت و درج در فیش حقوق پرسنل را به نرم‌افزار حقوق و دستمزد ارسال می‌کند.

اشتراک گذاری :