ششمین دوره آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی مشتری چارگون در آبان‌ماه و آذرماه امسال، برگزار می‌‌‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون، کلاس‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 97 در 9 دوره آموزشی تدارک دیده شده‌اند که تا اواسط اسفندماه امسال با حضور کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مشتری چارگون در محل مرکز آموزش و مشاوره شرکت به تدریج، برگزار خواهند شد.
دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه برای ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته این نرم‌افزارها، برنامه‌ریزی شده‌اند.
به همین منظور مرکز مشاوره و آموزش چارگون، ششمین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه را از نوزدهم آبان‌ماه تا دهم آذر در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهد کرد و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه می‌کند.
گفتنی است؛ مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:001397/08/19مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
12:00 الی 17:00تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/08/20مکاتبات(دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
14:00 الی 17:00نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/08/22دوره آموزشی کاربری نرم افزار پرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/08/23مسئولین ثبت(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/08/26پرسنلیمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 12:001397/08/27دسترسی کارمندی و کاربری و مدیریت آرشیو فایل‌هااتوماسیون اداری
14:00 الی 17:00خرید و تدارکاتلجستیک
راهبر09:00 الی 12:001397/08/28فیچر مقدماتی حضور و غیابمنابع انسانی

 

راهبر

09:00 الی 12:001397/08/29فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 13:001397/08/30مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/09/03مدیریت اموال و حسابداری انبار   امکانات جدید نرم افزار انبار و اموال لجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001397/09/05مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/09/06دوره آموزش تنظیمات عمومی مکاتبات و طراحی الگو و امضااتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/09/07 حقوق و دستمزدمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001397/09/10دوره راهبری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :