شهرداری خرمشهر با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه مدیریت مالی و لجستیک دیدگاه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمید رضا ربطی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شهرداری خرمشهر با خرید مجموعه نرم‌افزارهای اموال و داریی‌های ثابت، انبار و حسابداری انبار، خرید و تدارکات از حوزه لجستیک و نرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات و حسابداری مالی و خزانه داری از حوزه مالی دیدگاه ، تلاش دارد تا این دو حوزه را سامان دهی و عملکرد خود در این دو بخش را بهبود دهد.
وی با بیان اینکه شهرداری خرمشهر پیش از این نیز از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه بهره برده است گفت: کاربران این مجموعه سابقه استفاده دیدگاه همراه،نرم‌افزار مکاتبات و امکان جستجو و گزارش‌گیری در فایل متنی حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه را دارند.
به گفته کارشناس فروش محصول چارگون، مجموعه نرم‌افزاری مدیریت مالی دیدگاه با ایجاد بستری یکپارچه کلیه فرآیندهای امور مالی سازمان را پوشش می‌دهد. در این محیط، امکانات گسترده‌ای جهت پوشش تبادل اطلاعاتی، میان عملیات تخصصی با سیستم‌های مالی و سایر سیستم‌های پردازش تراکنش (TPS) سازمان در دسترس خواهد بود.
ربطی، تاکید کرد: در حوزه لجستیک نیز با استفاده از نرم‌افزارهای این حوزه دیدگاه، امکان اداره کارآمد انواع انبارها با پراکندگی جغرافیایی، کنترل گردش، موجودی و موقعیت کالا و وضعیت اموال و دارائی‌های ثابت فراهم می‌شود؛ ضمن اینکه در کنار استقلال عملیاتی، امکان مدیریت مرکزی و دریافت گزارشات و اطلاعات تجمیعی مورد نیاز در هر لحظه میسر است.
گفتنی است از سوی چارگون مدیریت این پروژه را جناب آقای مهدی راد برعهده دارد.

اشتراک گذاری :