مرکز مشاوره و آموزش چارگون، با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، فناوری اطلاعات و سازمان توانمند در فصل زمستان نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کلاس‌های مرکز آموزش و مشاوره مدیریت شرکت چارگون می‌توانید از طریق شماره تلفن ۸۴۲۰۳۲۷۰-۰۲۱ و یا آدرس پست الکترونیکی training@chargoon.com تماس حاصل فرمایید.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

حوزه

موضوعتاریخساعت

توضیحات

اتوماسیون اداری

مکاتبات13/10/139309:00 الی 12:00کارشناسان
14:00 الی 17:00

مسئولین ثبت

اتوماسیون اداری

مکاتبات

14/10/1393

09:00 الی 12:00

مدیران

14:00 الی 17:00

مرکز مدیریت

اتوماسیون اداریمکاتبات(دیدگاه 5)15/10/139309:00 الی 11:00

عمومی

فرایندهای سازمانی

(BPMS)

14:00 الی 16:00

عمومی

منابع انسانی

حضور و غیاب

16/10/1393

09:00 الی 12:00

کارشناسان

حقوق و دستمزد

14:00 الی 17:00

کارشناسان

منابع انسانیپرسنلی

17/10/1393

09:00 الی 12:00

کارشناسان

آموزش14:00 الی 17:00

کارشناسان

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

منابع انسانی

پرسنلی20/10/1393

09:00 الی 12:00

آموزش فیچرهای جدید

اتوماسیون اداری

مکاتبات14:00 الی 17:00آموزش فیچرهای جدید

منابع انسانی

حقوق و دستمزد21/10/139309:00 الی 12:00

آموزش فیچرهای جدید

منابع انسانیحضور و غیاب14:00 الی 17:00

آموزش فیچرهای جدید

لجستیک

حسابداری اموال

22/10/1393

09:00 الی 12:00

کارشناسان

حسابداری انبار14:00 الی 17:00

کارشناسان

مالی

حسابداری مالی23/10/139309:00 الی 12:00

کارشناسان

بودجه و اعتبارات14:00 الی 17:00

کارشناسان

دوره‌ آموزشی فناوری اطلاعات

نام دوره

ساعت

تاریخ

نگهداری سرور

08:30 – 12:30

30/10/1393

نگهداری سرور

08:30 – 12:30

28/11/1393

اشتراک گذاری :