نصب نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه در شرکت ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ

شرکت ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی چارگون، 150 کاربر شرکت ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ با بهر‌ه‌برداری از قابلیت‌های نرم‌افزار مکاتبات5 دیدگاه از این پس مکاتبات اداری خود را به صورت مکانیزه انجام می‌دهند.
حذف کاغذ از ساختار اداری، پیگیری نامه‌ها، آرشیو و مدیریت اسناد، پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی شامل نامه‌های اداری، فرم‌های پویا، فکس نامه، پست الکترونیک، پیش‌نویس و… از مزایای استقرار نرم‌افزار مکاتبات 5 در این شرکت خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ از سوی چارگون سرکار خانم شراره رضائیه مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,