نرم‌افزارهای حضورو غیاب،‌ پرسنلی،‌ آموزش،‌ ارزیابی عملکرد، تشکیلات سازمانی از مجموعه نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی دیدگاه در 3 سازمان مشتری چارگون نصب و راه‌اندازی می‌شوند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، تیم فنی و استقرار نرم‌افزارهای منابع انسانی را در سازمان منطقه آزاد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات عملیاتی می‌کنند.
بنابراین گزارش، سازمان منطقه آزاد کیش با 700 کاربر از بهره‌برداران نرم‌افزار مکاتبات 5، نرم‌افزار BPMS، اپلیکیشن مکاتبات دیدگاه همراه، سرویس‌های ارسال و دریافت فکس، رهگیری نامه و سرویس سینک و پیشخوانارباب رجوع دیدگاه است. در همکاری جدید با این سازمان قرار است نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه شامل حضورو غیاب،‌ پرسنلی،‌ آموزش،‌ ارزیابی عملکرد، تشکیلات سازمانی برای ارائه خدمات به 1000 پرسنل در این مجموعه نصب و عملیاتی شوند.
تیم فنی چارگون همچنین به زودی نرم‌افزارهای حضور و غیاب و ‌پرسنلی دیدگاه را برای ارائه خدمات در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی مستقر می‌کند. این تیم همچنین در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نرم‌افزارهای حضور و غیاب و تشکیلات سازمانی را عملیاتی می‌کند.
در ادامه این همکاری‌ها، ‌نرم‌افزار تشکیلات سازمانی نیز به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عرضه شده است. این معاونت از کاربران قدیمی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه است که کاربرانش در حال حاضر از نرم‌افزارهای مکاتبات 5 و سرویس‌های sync ،ECE  وLINK ، گزارش‌گیری و جستجو در متن، ارسال و دریافت فکس از راهکار اتوماسیون اداری و همچنین نرم‌افزارهای پرسنلی،‌ حضور و غیاب،‌ حقوق و دستمزد از نرم‌افزارهای منابع انسانی در ساختاری اداری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهره‌برداری شده‌اند. همچنین علاوه بر سامانه رصد و مکاتبات دیدگاه همراه، نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار، خرید و تدارکا تو نرم‌افزار اموال و دارایی‌های ثابت از راهکار لجستیک نیز در این معاونت استقرار یافته‌اند.
نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه با هدف متمرکز کردن اطلاعات پرسنل و انجام امور مختلف احکام و پرونده‌های پرسنلی طراحی شده است و با در اختیار داشتن امکانات متعدد، نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرسنل را مکانیزه می‌کند. ساختار منعطف و طراحی داینامیک نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه، بستر مناسبی برای پیاده‌سازی انواع مختلف متدولوژی‌های مدیریت منابع‌انسانی در سازمان‌ها را فراهم می‌کند.
اهمیت نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه در این است که کلیه سیستم‌های حوزه منابع انسانی و مالی دیدگاه چه مستقیم و چه با واسطه، اطلاعات پرسنلی کارکنان سازمان را از این سیستم دریافت می‌کنند.
نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه از سیستم‌های پایه‌ای حوزه منابع انسانی است که امکان نگهداری مجموعه اطلاعات مربوط به پست‌های سازمانی را از سالهای قبل تا به امروز، فراهم می‌کند. در این سیستم، آخرین ساختار مصوب سازمان ثبت شده همراه با کلیه مستندات، تاریخچه‌ها، وظایف و اطلاعات مرتبط قابل دسترسی است. کمترین مزیت نرم‌افزار تشکیلات سازمانی در یک ساختار اداری، کمک به انجام امور مرتبط با احکام کارکنان سازمان توسط نرم‌افزار پرسنلی است.

اشتراک گذاری :