مالک محصول مدیریت عملکرد دیدگاه گفت: نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه با پوشش کلیه مدل‌های ارزیابی ‌مسیر تحقق اهداف در سازمان‌‌های مشتری را هموار می‌کند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

فاطمه بانی در گفت و گو با روابط عمومی چارگون با بیان محوریت نیروی انسانی در موفقیت سازمان، تاکید کرد: سازمان‌ها اصولا به منظور رسیدن به هدف‌هایی ایجاد شده‌اند که میزان موفقیت در این امر نیز بستگی مستقیم با عملکرد نیروی انسانی دارد. نیروی انسانی را می‌توان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های سازمانی دانست که به‌ویژه در پارادایم جدید اقتصاد دانش‌بنیان، خود را تحت عنوان «کارکنان دانشی» مطرح نموده است.
از اینرو سرمایه انسانی و توانائی‌های آن به عنوان یک عامل استراتژیک و اثرگذار و یک مزیت رقابتی برای سازمان محسوب می‌شود. ابزاری که می‌تواند ما را از استعداد سرمایه انسانی موجود سازمان آگاه سازد مدیریت عملکرد کارکنان است.
وی با بیان اینکه مدیریت عملکرد کارکنان وجوه مختلفی را پوشش می‌دهد، افزود: مدیریت عملکرد عبارت است از برنامه‌ریزی و تعیین انتظارات، نظارت مستمر و توسعه عملکرد، ارزیابی عملکرد و ارائه انواع بازخورد.
بانی ادامه داد: برای سنجش و آگاه‌سازی ارزیابی‌شوندگان در مورد نحوه کار و مسئولیت‌های محوله و خصوصیات موردنظر و همچنین شناخت توانمندی‌های بالقوه آنها برای شکوفایی در ابعاد مختلف، مدیریت عملکرد ابزاری راهگشاست.
مالک محصول مدیریت عملکرد دیدگاه یادآورشد: ارزیابی‌ها باید عینی و نظام‌مند انجام پذیرد؛‌ به عبارت دیگر عملکرد افراد در رابطه با نحوه انجام کار مشخص و در یک دوره زمانی معین مورد سنجش قرار می‌گیرد.
به گفته وی، سنجش و شناخت میزان شایستگی افراد و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از توانایی آنها، تدوین نظام ترفیع عادلانه بر اساس شایستگی‌ها، اثرگذاری در تبیین نظام جبران خدمات، اعمال تشویق‌های موثر و ایجاد حس وفاداری به سازمان را می‌توان از دیگر دستاوردهای مدیریت عملکرد دانست.
بانی تصریح کرد: نظام ارزیابی در مرحله اول با اتصال به ساختار آموزش و ارتقای کارکنان منجر به توانمندی نیروی انسانی و فرهنگ‌سازی سازمانی شود. در مرحله بعد می‌توان از نتایج آن در پرداخت انواع مزایای انگیزشی، سیستم حقوق و پاداش و تمدید قراردادها بهره‌برد.
مالک محصول مدیریت عملکرد دیدگاه این نرم‌افزار را داری مزیت‌های نسبی در بازار رقابتی دانست و افزود: از نقاط قوت نرم‌افزار ما امکان پیاده‌سازی انواع مدل‌های ارزیابی از جمله مدل سلسله مراتبی و 360درجه برای سازمان‌های متوسط و بزرگ و نیز ارزیابی هوشمند برای سازمان‌های بسیار بزرگ است.
به گفته وی، پشتیبانی از فرایند ثبت اهداف، اعتراض به نتایج ارزیابی، درج وقایع عملکردی در دوره ارزیابی و ثبت نقاط قوت و قابل بهبود کارکنان پس از فرایند ارزیابی از دیگر مزیت‌های سیستم مدیریت عملکرد دیدگاه است که در اکثر سیستم‌های موجود بازار لحاظ نشده‌اند.
بانی همچنین به ارائه ارزش افزوده‌های متنوع در سازمان‌های مشتری اشاره کرد و گفت: حذف کاغذ، مدیریت زمان، محاسبه اتوماتیک، مدیریت برخط و استفاده از داشبوردهای موجود برای آگاهی از روند ارزیابی و .. مزیت‌های قابل توجه سیستم مدیریت عملکرد دیدگاه در سازمان‌های بهره‌بردار است.
وی درباره بزرگترین مزیت رقابتی نرم‌افزار مدیریت عملکرد دیدگاه نیز خاطرنشان کرد: یکپارچگی نرم‌افزارهای حوزه دیدگاه بزرگترین مزیت نرم‌افزار ماست که آن را از بقیه رقبای خود ممتاز می‌کند. در حال حاضر امکان دریافت اطلاعات کارکرد(حضور و غیاب) و سوابق آموزشی و انضباطی افراد از سیستم‌های دیگر حوزه دیدگاه و درج به عنوان شاخص در فرم‌های ارزیابی فراهم می‌باشد.
وی ادامه داد: در آینده نزدیک ارتباط با سایر سیستم‌های حوزه دیدگاه و نیز سیستم‌های دیگر خارج از حوزه دیدگاه نیز برقرار خواهد شد.

به گفته مالک محصول مدیریت عملکرد دیدگاه، چارگون در سیستم مدیریت عملکرد کارکنان دیدگاه تجربه راه‌اندازی انواع روال‌ها و مدل‌های ارزیابی در سازمان‌های دولتی، خصوصی، صنعتی، هلدینگ‌ و … را دارا بوده و آمادگی همراهی با سازمان‌ها به منظور طراحی و اجرای روال اختصاصی ارزیابی را دارد.

اشتراک گذاری :