اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مدیریت اموال و حسابداری انبار، همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، نرم‌افزاهای اموال و دارایی‌های ثابت و نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار از راهکار لجستیک دیدگاه در کنار سایر نرم‌افزارهای استقرار یافته در این مجموعه مانند مکاتبات، پایشگر و همچنین سرویس‌های ECE، LINKوSync به کاربران این اداره کل خدمت رسانی می‌کنند.
مهمترین ویژگی سیستم انبار و حسابداری انبار دیدگاه، پیاده‌سازی فرآیند اختصاصی گردش کار برای درخواست کالا در هر سازمان است. بستر یکپارچه این نرم‌افزار با سایر نرم‌افزارهای راهکار لجستیک مانند نرم‌افزار مدیریت اموال و خرید و تدارکات، بهره‌وری سازمانی را به دنبال دارد.
با کاربری نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار دیدگاه، کاربران به آسانی می‌توانند به اختصاص سریال‌ کالاهای رسید شده و ردیابی آنها بر اساس شماره سریال، استفاده از کارتابل بررسی درخواست و مشاهده موجودی کالا در انبار، دست پیدا کنند. تهیه و صدور سند خودکار حسابداری انبار به سیستم مالی و ثبت و نگهداری نتایج بازرسی کالاهای خریداری شده نیز از دیگر کارکردهای این نرم‌افزار است.
نرم‌افزار اموال و دارایی‌های ثابت در راهکار لجستیک دیدگاه نیز وظیفه مدیریت اموال و دارایی، اطلاعات طبقه دارایی، اختصاص مال به پرسنل و مکان استقرار دارایی‌ها را در این اداره کل، برعهده خواهد داشت. این نرم‌افزار با دارا بودن قابلیت‌های ثبت و نگهداری کلیه عملیات‌ جابه‌جایی، خروج، بیمه دارایی در سازمان‌های دولتی و خصوصی، مدیریت استهلاک اموال و پوشش کامل کلیه فرآیند‌های مندرج در بخشنامه‌های اداره کل اموال دولتی را نیز ممکن می‌سازد.
مدیران اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل انتظار دارند تا نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار دیدگاه با مدیریت گردش کالا در این مجموعه، علاوه بر مکانیزه کردن فرآیند درخواست کالا و تحویل آن، موجودی و جابجایی کالاهای مصرفی در انبارها را مدیریت و امکان دستیابی به گزارش‌های تجمیعی و آماری را فراهم کند.
مجموعه نرم‌افزارهای راهکار لجستیک دیدگاه با پوشش فرآیندهای سخت‌افزاری سازمان‌ها زمینه کنترل و نظارت بر موجودی انبارها،‌اموال و دارایی‌های ثابت، مدیریت آنها و همچنین دریافت گزارش‌های شفاف و جامع از حوزه خرید و تدارکارات در سازمان‌ها را فراهم می‌کنند.

اشتراک گذاری :