نرم‌افزار BPMS 5 دیدگاه در دو سازمان مشتری چارگون با موفقیت نصب و راه‌اندازی شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دو شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت صنعتی گام اراک به نرم‌افزار BPMS 5 دیدگاه مجهز شدند.
بنابراین گزارش، در حال حاضر شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ  علاوه بر بهره‌برداری از نرم‌افزارهای متعدد راهکار اتوماسیون اداری شامل نرم‌افزارهای مکاتبات5،‌ جلسات، مدیریت اسناد و سرویس‌های ارسال و دریافت فکس، ‌ایمیل، ECE LINK و SYNC، نرم‌افزار BPMS 5 را برای پوشش نیازهای خاص منظوره خود انتخاب کرده است.
شرکت صنعتی گام اراک نیز علاوه بر بهره‌برداری از نرم‌افزارهای مکاتبات5، دیدگاه همراه، مدیریت نشست‌ها و سرویس‌های  فکس، ایمیل،  نسخه پنجم از BPMS دیدگاه را برای فرآیندمحور کردن ساختارها و ایجاد رویکردی نوین در فعالیت‌های سازمانی و اداری برگزیده است.
راهکار مدیریت فرآیند کسب‌وکار دیدگاه با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد، ابزار مطمئنی برای نظارت بر اجرای فرآیندها، تصمیم‌سازی درباره تغییرات مورد نیاز و بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان به شمار می‌آید.
بنابراین گزارش، نرم‌افزار BPMS 5 دیدگاه از طریق یکپارچگی با سایر سیستم‌های مجموعه نرم‌افزاری، این دو شرکت  را توانمند می‌کند تا فرم‌ها و فرآیندهای خاص منظوره خود را در قالب‌ راهکارهای مختلف دیدگاه طراحی کنند و آنها را برای بهر‌ه‌برداری از همان طریق در اختیار کاربر نهایی قرار دهند.
از آنجا که چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کار را طراحی، مدل‌سازی و شناخت زوایای مختلف فرآیند مطلوب و همچنین پیاده‌سازی و انتخاب ابزارهایی مانند نرم‌افزار BPMS دیدگاه تشکیل می‌دهند، شرکت چارگون با هدف پشتیبانی از این چرخه‌هاو تغییرات اجتناب‌ناپذیر سازمان‌ها، امکانات و ابزارهای کاربردی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد که از آن طریق مدیران بتوانند کسب‌وکار سازمان مطبوع خود را سفارشی‌سازی کنند.
گفتنی است از سوی چارگون سرکار خانم شراره رضائیه و جناب آقای مهدی راد مدیریت این پروژه را برعهده داشته‌اند.

اشتراک گذاری :