بودجه‌ریزی

بودجه‌ریزی، یکی از اصلی‌ترین روال‌های مدیریت مالی است که شامل کنترل و نظارت مستمر و دقیق بر فرآیندهای مربوط به بودجه‌ریزی و در نظر داشتن محدودیت‌های اعمال شده، از مرحله تصویب بودجه تا مرحله پرداخت اعتبار می‌شود.

نرم‌افزار «بودجه‌ریزی» مجموعه دیدگاه، با ساختاری منعطف، سازمان را به سوی محاسبه بهای تمام‌شده کالا و خدمات سوق داده و ابزارهای مورد نیاز جهت انجام امور مربوط به بودجه‌ریزی عملیاتی را در اختیار کاربر خود قرار می‌دهد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار بودجه‌ریزی
مزیتتوضیحات
تسهیم بودجه‌ بر اساس واحدها و شعب سازمان
 • تقسیم بندی‌ بودجه بر اساس نسبت‌ها و مصارف بودجه‌ای واحدهای سازمانی
 • کنترل بودجه تخصیصی به صورت مستقیم با سیستم مالی
 • تعریف گردش کار کلیه عملیات سیستم به صورت نامحدود
 • امکان صدور تخصیص اعتبار به واحد‌های سازمانی به‌صورت اتوماتیک
اعمال قوانین و مقررات بودجه دولتی
 • امکان ثبت موافقتنامه، تخصیص و دریافت وجه در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای
 • تعریف تمامی قوانین و توابع از طریق موتور گردش کار دیدگاه
 • امکان ثبت اسناد بر اساس فصول هزینه و کنترل آنها با برنامه‌ها
 • امکان اعلام مانده اعتبارات در برنامه و فصل، طرح و پروژه و ردیف‌های ابلاغی
 • امکان ارائه تمامی فرم‌های مصوب وزارت امور اقتصاد و دارایی در قالب گزارشات
مدیریت تخصیص بودجه
 • تعریف ساختار فعالیت‌ها، متناسب با ساختار بودجه‌ای سازمان
 • امکان ثبت هزینه‌ها بر اساس برنامه و فعالیت
 • ثبت اطلاعات بودجه بر اساس فرم‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
 • امکان تعریف و ثبت فعالیت‌ها
 • امکان ثبت هزینه‌ها بر حسب فصول هزینه یا آیتم‌های قابل تعریف کاربران
 • امکان کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی
تنوع گزارشات
 • ابزار گزارش‌ساز جهت ساخت تمامی گزارش‌های دلخواه به صورت نامحدود
 • تهیه گزارش‌های مختلف در قالب فرم‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی
 • ارائه گزارش مقایسه‌ای از بودجه پیشنهادی، مصوب و عملکرد

 

اعتبارات

پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در هر سال مالی به منظور فراهم‌ آوردن زمینه تامین آن، یکی از فرآیندهای حیاتی سازمان است. این امر جز با بررسی کارشناسی دقیق سوابق مالی سنوات قبل امکان‌پذیر نخواهد بود. سیستم اعتبارات از طریق جمع‌آوری اطلاعات سازمانی ،طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل دقیق، پیش‌بینی بودجه را در سازمان و از طریق ارتباط با سیستم حسابداری مالی انجام خواهد داد. با انعکاس اطلاعات مالی نرم‌افزار حسابداری و عملکرد یکپارچه سیستم، امکان اخذ اطلاعات لازم جهت پیش‌بینی بودجه سال‌های آتی و مقاطع زمانی مختلف فراهم می‌شود.

ویژگی‌های نرم‌افزار اعتبارات
مزیتتوضیحات
اطلاعات پویای سیستم
 • پشتیبانی از ساختار انواع اعتبارات
 • تعریف ساختار پارامترهای سازمان به صورت نامحدود و استفاده آن در عملیات سیستم
 • تعریف تنظیمات سال مالی و رعایت پیش‌نیاز و ارتباط عملیات سیستم با یکدیگر
 • تعریف گردش کار کلیه عملیات سیستم به صورت نامحدود
مدیریت اعتبارات
 • تعریف تمامی قوانین و توابع از طریق موتور گردش کار دیدگاه
 • تعریف کنترل‌های قانونی متعدد و آیتم‌های تحت کنترل
 • تعریف انواع پرداخت به صورت نامحدود در دو قالب قطعی و غیرقطعی
 • اعلام آخرین وضعیت اعتبارات هنگام ورود اطلاعات هر سند و کنترل مانده اعتبارات
 • تعریف طرح‌های ابلاغی و سایر منابع
 • تفکیک تعهدات و پرداخت‌ها و کنترل عملیات پرداخت اعتبار از تامین اعتبار
 • امکان ثبت برگشت اعتبار جهت پرداخت‌های قطعی و غیرقطعی
ارتباط با نرم‌افزار حسابداری مالی
 • ایجاد خودکار حساب بر اساس موجودیت‌های ایجاد شده در سایر نرم‌افزارها
 • صدور خودکار سند حسابداری به ازای تمامی عملیات سیستم بر اساس الگوهای از پیش تعریف شده
ثبت و گزارش‌ها
 • ابزار گزارش‌ساز پویا جهت ساخت تمامی گزارش‌های دلخواه به‌صورت نامحدود
 • ارائه جدول عملکرد قابل چاپ مربوط به هر طرح، برنامه، فعالیت و واحد سازمانی
 • ثبت و گزارش‌گیری از اعتبارات خارج از شمول و سایر قوانین موجود در سازمان
 • ثبت و گزارش‌گیری از دریافت وجوه طرح‌های ابلاغی و سایر منابع

اشتراک گذاری :