کاربرد سیستم حضور و غیاب دریافت و کنترل اطلاعات کارکرد پرسنل سازمان و تهیه گزارشات متنوع در مورد ساعات حضور و غیاب کارکنان با توجه به برنامه‌های کاری تعریف‌شده برای هر دسته شغلی است.

ارتباط مستقیم با نرم‌افزار «حقوق و  دستمزد» و ارسال خودکار اطلاعات کارکرد به منظور محاسبه حقوق پرسنل، از دیگر مزیت‌های کاربری این سیستم است. از سوی دیگر، امکان ورود اطلاعات به صورت دستی و غیر مکانیزه، برای سازمان‌هایی که از دستگاه‌های کنترل ورود و خروج خودکار استفاده نمی‌کنند نیز فراهم است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

مدیریت جامع اطلاعات و عملیات واحدهای مستقل کاری در کنار دسترسی بلادرنگ به اطلاعات تجمیعی از جمله مزیت‌های نرم‌افزار حضور و غیاب «دیدگاه» است. تعامل اطلاعاتی با ابزار و نرم‌افزارهای مختلف، علاوه بر ایجاد قابلیت‌های استانداردی مانند استفاده آنلاین از دستگاه‌های متعدد کارت ساعت در نقاط جغرافیایی متفاوت، امکان برقراری ارتباط با درگاه‌های دیگری مانند پورتال سازمان و یا سایر نرم‌افزارهای عملیاتی جهت انتقال، تبادل و تمرکز اطلاعاتی را فراهم می‌سازد.

ویژگی‌های نرم‌افزار حضور و غیاب
مزیتتوضیحات
یکپارچگی اطلاعات با نرم‌افزار پرسنلی
 • امکان فراخوانی اطلاعات پرسنل از نرم‌افزار پرسنلی بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات
 • تخصیص شرایط کاری هر پرسنل با استفاده از اطلاعات پرسنل وارد شده در نرم‌افزار پرسنلی
ساختار پویای اطلاعات پایه
 • امکان تعریف و ویرایش انواع اطلاعات پایه حوزه عملکرد نرم‌افزار حضور و غیاب
 • امکان تعریف واحدهای عملیاتی متفاوت جهت دسته‌بندی اطلاعات پایه و اطلاعات عملیاتی پرسنل
برقراری ارتباط با انواع دستگاه‌های کارت ساعت
 • ارتباط آن‌لاین با دستگاه‌های کارت ساعت
 • دریافت اطلاعات بصورت آفلاین از طریق فایل‌های خروجی دستگاه‌های کارت ساعت با فرمت‌های مختلف Text ، Excel  و یا فرمت‌های تعریف‌شده توسط کاربر
تعیین قوانین و شروط محاسباتی
 • استفاده از قوانین و شروط محاسباتی مختلف روی اطلاعات کارکرد از قبیل روزهای حضور، ساعات اضافه‌کاری و غیبت
 • نمایش نتایج محاسبات در گزارشات مرتبط در سایر نرم‌افزارها
 • امکان محاسبه منابع اطلاعاتی حضور و غیاب به صورت اتوماتیک در زمان تعریف شده در سرور
پوشش قوانین جانبازی
 • اعمال خودکار کسرکار مجاز جهت جانبازان بسته به میزان درصد جانبازان در هر بازه (تاخیر، تعجیل)
تمرکز اطلاعات ماموریت و مرخصی
 • محاسبه مانده مرخصی پرسنل و درج آن در پرونده پرسنل (بصورت ماهیانه و سالیانه)
 • امکان محاسبه اضافه کار در روزهای ماموریت و مرخصی
 • امکان تعریف طرح‌های کاری و تعیین سطوح تایید، جهت ایجاد گردش اتوماتیک مرخصی‌ها و ماموریت‌ها
 • امکان ثبت گزارش ماموریت
کنترل تردد پرسنل
 • مشاهده تردد پرسنل و درخواست‌های ارسالی در کنسول نگهبانی
تجمیع و سهولت دسترسی به اطلاعات
 • کاهش قابل توجه مراجعان به واحد حضور و غیاب
 • امکان مشاهده و کنترل اطلاعات ساعات حضور و غیاب شخصی
 • حذف فعالیت‌های دستی با دارا بودن قابلیت محاسبه مرخصی و ماموریت پرسنل بر اساس شیفت‌های کاری مختلف
گزارشات متنوع
 • توزیع امکان اخذ گزارش‌های عمومی از سیستم، بین کارکنان و مدیران واحدهای مختلف
 • استخراج انواع گزارش از اطلاعات و محاسبات کارکرد، اضافه کاری، کسر کار، غیبت، مرخصی و مأموریت

 

اشتراک گذاری :